Projekt budowlany

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Projekt budowlany – opracowanie, zbiór dokumentów i projektów podlegający prawnemu zatwierdzeniu przedstawiający plany inwestycji budowlanej w formie i zakresie określonym w odpowiednim rozporządzeniu[1] stanowiący część dokumentacji budowy, którego zawartość określa ustawa Prawo budowlane[2].

Projekt budowlany powinien być sporządzony zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunkami przepisów prawnych w szczególności warunkami ustawy Prawo budowlane i powołanych do niej aktów wykonawczych[3].

W większości przypadków zawartość tego opracowania to:

w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

w zależności od potrzeb:

  • wyniki badań geologiczno-inżynierskich zawarte w dokumentacji badań geologiczno-inżynierskich,
  • geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, które w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego mogą być przedstawione w formie:
  • opinii geotechnicznej,
  • projektu geotechnicznego,
  • dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;
  • informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Dodatkowo w celu realizacji konkretnego obiektu budowlanego mogą być potrzebne następujące projekty:

Projekt techniczny wyrobu budowlanego[4] sporządzony przez projektanta obiektu budowlanego lub z nim uzgodniony oraz rysunki i opracowania służące realizacji budowy.

Przypisy

  1. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami
  2. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi aktami
  3. Akty wykonawcze Prawa budowlanego
  4. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi aktami