Projekt budowlany

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Projekt budowlany – opracowanie, zbiór dokumentów i projektów podlegający prawnemu zatwierdzeniu przedstawiający plany inwestycji budowlanej w formie i zakresie określonym w odpowiednim rozporządzeniu[1] stanowiący część dokumentacji budowy, którego zawartość określa ustawa Prawo budowlane[2].

Projekt budowlany powinien być sporządzony zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunkami przepisów prawnych w szczególności warunkami ustawy Prawo budowlane i powołanych do niej aktów wykonawczych[3].

W większości przypadków zakres projektu budowlanego stanowią[4]:

Do projektu w zależności od potrzeb dołącza się załączniki[4]:

  • decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych dla projektant lub projektanta sprawdzającego, jeżeli jest wymagany;
  • zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej;
  • oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
  • opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty;
  • w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Dz.U. z 2020 r. poz. 1609
  2. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi aktami.
  3. Akty wykonawcze Prawa budowlanego. isap.sejm.gov.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-02-05)]..
  4. a b Dz.U. z 2023 r. poz. 682, art. 34