Rada sołecka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Rada sołecka – ciało doradcze (nie organ doradczy) działające przy sołtysie, które wspomaga jego działalność. Członkowie rady sołeckiej są wybierani przez stałych mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim[a][1]. Zakres działania rady sołeckiej określony jest w statucie sołectwa.

Historia[edytuj | edytuj kod]

W 1933 roku na mocy ustawy z dnia 23 marca 1933 roku zostały powołane Rady Gromadzkie jako organy uchwalające, w gromadach powyżej 200 mieszkańców. Rada Gromadzka była wybierana na 5-letnią kadencję, której członkami byli: sołtys jako przewodniczący, podsołtys i radni gromadzcy w liczbie od 12 do 30, w zależności od liczby mieszkańców[b][2].

W gromadach liczących poniżej 200 mieszkańców organem uchwalającym było zebranie gromadzkie. Samorząd gromadzki był uzupełnieniem samorządu gminnego.

Kompetencje[edytuj | edytuj kod]

Do kompetencji członków rady sołeckiej należy[3]:

 • zbieranie i rozpatrywanie wniosków mieszkańców w sprawach sołectwa,
 • pomoc sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,
 • opracowanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów programów pracy samorządu,
 • opracowanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach rozpatrywanych przez zebranie wiejskie,
 • organizowanie uchwał zebrania wiejskiego i kontrolowanie ich realizacji,
 • inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac możliwych do wykonania małymi środkami finansowymi i przy współudziale mieszkańców sołectwa.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  Art. 36. 1 Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
  2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
  3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
 2. Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie samorządu terytorialnego.
  Art. 19. [2] Radę gromadzką wybiera się na 5 lat
  [3] Członkami rady gromadzkiej są: sołtys jako przewodniczący, podsołtys, radni gromadzcy, których liczba wynosi w gromadach, liczących:
  a) do 500 mieszkańców – dwunastu
  b) ponad 500 do 1000 mieszkańców – szesnastu
  c) ponad 1000 do 1500 mieszkańców – dwudziestu
  d) ponad 1500 do 2000 – dwudziestu czterech
  e) ponad 2000 mieszkańców – trzydziestu
  W takiej samej liczbie wybiera się zastępców radnych, a to w celu uzupełnienia liczby radnych w razie złożenia, wygaśnięcia lub utraty mandatu radnego.
  [4] Do zakresu działania rady gromadzkiej należy podejmowanie uchwał w sprawach, wymienionych w art. 17, oraz wykonywanie kontroli nad sołtysem (podsołtysem) w zakresie czynności wykonawczych gromad (art. 20. ust. (7))

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. (Art. 36) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40)
 2. (Art. 18-19) Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie samorządu terytorialnego (Dz.U. z 1933 r. poz. 294)
 3. Jakie zadania i obowiązki wypełnia sołtys – Rola Rady Sołeckiej