Refulat

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Refulaturobek denny pochodzący z refulacji (prac pogłębiających) wód powierzchniowych lub budowli hydrotechnicznych.

Refulat, jako urobek z pogłębiania, kwalifikowany jest jako odpad (kod 17 05)[1][2]. Wydobywany jest on przez pogłębiarki (np. refuler). Urobek z dna morskiego, gdy nie jest zanieczyszczony, może być wtórnie zatapiany w morzu po uzyskaniu zezwolenia organu właściwego[3][4]. W przypadku, gdy urobek nie jest zanieczyszczony może być on składowany na polach refulacyjnych[1][5]. Po wysuszeniu i oczyszczeniu może być wykorzystywany np. w budownictwie drogowym lub hydrotechnicznym[6][7][8], a także do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej)[9]. Warunki odzysku urobku określone są przepisami prawa[10]. W przypadku, gdy urobek jest zanieczyszczony jest on przekazywany na składowiska odpadów przemysłowych[1][5]. Może on być składowany w sposób nieselektywny[11].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c Alicja Tatarczuk: Rozważania nt. możliwości postępowania z refulatem na podstawie aktualnego stanu prawnego. [zarchiwizowane z tego adresu (2016–08–16)].
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923)
 3. Konwencja sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Dz.U. z 2000 r. nr 28, poz. 346)
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji (Dz.U. z 2006 r. nr 22, poz. 166)
 5. a b Art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701), § 4 rozp. Rady Ministrów z dnia 13.05.2004 r. z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. z 2004 r. nr 128, poz. 1347) - utraciło moc prawną w dniu 2016.01.24. Od 2016.10.18 obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1601).
 6. Zygmunt Meyer i in.. Zmiany sposobu wzmacniania gruntów słabych na Ostrowie Grabowskim w oparciu o badania konsolidacji torfów. , 2007. XXIII Konferencja Naukowo-techniczna miejsce = Szczecin - Międzyzdroje. 
 7. Piotr Filipowicz, Magdalena Borys. Wykorzystanie odpadów przemysłowych do budowy i umacniania wałów przeciwpowodziowych. , 2008. Koszalin: Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska. 
 8. Dorota Czak: Urobek czerpalny jako materiał budowlany. 2014.
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r. poz. 523)
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. z 2015 r. poz. 796)
 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny. (Dz.U. z 2015 r. poz. 110)

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]