Przejdź do zawartości

Budowla hydrotechniczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Śródlądowe budowle hydrotechniczne
Zapora betonowa (Zapora Solińska)
Zapora ziemno-betonowa i zbiornik wodny (Jezioro Dobczyckie)
Śluza wodna (Śluza Zacisze)
Jaz, stały + zasuwy (Jaz Elektrowni Wodnej Wrocław I)
Elektrownia wodna (Elektrownia Wodna Wrocław I)
Kanał wodny (upust powodziowy Klary)
Port (Port Miejski we Wrocławiu)
Bulwar (Bulwar Odrzański)
Rynny robocze młynów (Młyny Świętej Klary)
Morskie budowle hydrotechniczne
Molo (Molo w Międzyzdrojach)
Port morski (Gdańsk)
Marina (port morski Puck)
Umocnienie brzegu
Umocnienie brzegu
Falochron w Świnoujściu

Budowla hydrotechnicznabudowla służąca gospodarce wodnej, kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z wód[a]. Pojęcie budowli hydrotechnicznej obejmuje także urządzenia i instalacje techniczne związane z daną budowlą[1][2][3]. Budowle hydrotechniczne można podzielić na:

śródlądowe budowle hydrotechniczne
podstawowym aktem prawnym w Polsce definiującym wymagania techniczno-budowlane dla budowli hydrotechnicznych jest wydane na podstawie odpowiedniej delegacji ustawowej, zawartej w Prawie budowlanym[b], rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. W paragrafie 3 punkcie 1 tego rozporządzenia znajduje się podstawowa definicja pojęcia budowli hydrotechnicznej sporządzona dla potrzeb tego rozporządzenia[1][4]
morskie budowle hydrotechniczne
budowla nawodna lub podwodna usytuowana: na obszarach morskich, w rejonie bezpośredniego kontaktu z akwenami morskimi, tj. w pasie technicznym wybrzeża morskiego lub w portach i przystaniach morskich, używa się także pojęcia: budowla morska; dla tej grupy budowli hydrotechnicznych wydano odrębne przepisy techniczno-budowlane, również z delegacji ustawowej zawartej w Prawie budowlanym[2][3][4].

Budowlami hydrotechnicznymi[5] śródlądowymi są między innymi[1]:

Podstawowa w zakresie gospodarki wodnej ustawa – Prawo wodne – posługuje się nieco innym pojęciem: urządzeń wodnych; oba pojęcia w podstawowym zakresie dotyczą tych samych obiektów[6].

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]
 1. paragraf 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie zawiera podstawową definicję pojęcia budowli hydrotechnicznej dla potrzeb tego rozporządzenia, w której na końcu wymienia listę budowli hydrotechnicznych, cyt.

  zapory ziemne i betonowe, jazy, budowle upustowe z przelewami i spustami, przepusty wałowe i mnichy, śluzy żeglugowe, wały przeciwpowodziowe, siłownie i elektrownie wodne, ujęcia śródlądowych wód powierzchniowych, wyloty ścieków, czasze zbiorników wodnych wraz ze zboczami i skarpami, pompownie, kanały, sztolnie, rurociągi hydrotechniczne, syfony, lewary, akwedukty, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodze, nadpoziomowe zbiorniki gromadzące substancje płynne i półpłynne, porty, baseny, zimowiska, pirsy, mola, pomosty, nabrzeża, bulwary, pochylnie i falochrony na wodach śródlądowych, przepławki dla ryb;

 2. odpowiednia delegacja ustawowa zawarta jest w art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 86, poz. 579 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. nr 86, poz. 579)
 2. a b Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1998 r. nr 101, poz. 645).
 3. a b Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 206, poz. 1516)
 4. a b Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)
 5. Specjalistyczne roboty fundamentowe - Aarsleff [online], www.aarsleff.com.pl [dostęp 2020-04-22].
 6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2268)

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]
 • Wiesław Depczyński, Andrzej Szamowski: Budowle i zbiorniki wodne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1997, seria: Inżynieria Środowiska. ISBN 83-87012-66-1.
 • Zbigniew Szling, Jan Winter: Drogi wodne śródlądowe. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1988, seria: skrypt budownictwo.
 • Jan Kulczyk, Jan Winter: Śródlądowy transport wodny. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003.