SPH

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

SPH (ang. smoothed particle hydrodynamics) – metoda numeryczna służąca do przeprowadzania symulacji numerycznych zachowania się płynów. W metodzie tej ciecz jest reprezentowana przez zbiór dyskretnych cząstek (bądź „pseudocząstek”), które oddziałują ze sobą poruszając się wraz z przepływem i niosąc ze sobą wszystkie informacje o płynie[1].

Metoda ta została zaproponowana w roku 1977 niezależnie przez R.A. Gingolda & J.J. Monaghana oraz przez L.B.Lucy do prowadzenia obliczeń z dziedziny astrofizyki. Początkowo używana była do symulacji ściśliwych cieczy nielepkich. Z czasem została rozwinięta na nieściśliwe ciecze lepkie znajdujące się w polu grawitacyjnym, a także na zagadnienia z dziedziny magnetohydrodynamiki.

Równania ruchu[edytuj | edytuj kod]

W metodzie SPH do opisu stanu cieczy używa się opisu Lagrange’a, gdzie siatka obliczeniowa porusza się wraz z przepływem cieczy. W takim wypadku równanie Naviera-Stokesa dla -tej cząstki przybiera postać

gdzie:

– prędkość,
– ciśnienie,
– gęstość,
– przyspieszenie wynikające z istnienia sił lepkości,
– przyspieszenie wynikające z obecności sił masowych (np. pola grawitacyjnego).

Metoda SPH[edytuj | edytuj kod]

Podstawy[edytuj | edytuj kod]

Metoda ta opiera się na teorii interpolacji. Ciągłe rozkłady takich parametrów jak gęstość czy ciśnienie cieczy zastępuje się odpowiednimi estymatami przy założonym pewnym jądrze interpolacji. Obliczenia wykonujemy dla dyskretnego zbioru cząstek płynu.

Estymata pewnej wielkości w pozycji -tej cząstki jest dana jako

Natomiast estymata gradientu wielkości jako

gdzie:

– gęstość -tej cząstki,
– masa -tej cząstki,
– jądro interpolacji.

Ilość sąsiadów i długość wygładzania[edytuj | edytuj kod]

Parametr jest nazywany długością wygładzania (smoothing length). Jest to wielkość, która określa na jaką odległość cząstka może oddziaływać z innymi cząstkami. Najczęściej w symulacji pozostaje stała podczas trwania obliczeń. Należy tylko uwzględnić, aby w promieniu znajdowała się odpowiednia liczba sąsiadów. Liczba ta powinna się wahać w granicach od do

Tabela 1. Ilość sąsiadów w promieniu w zależności od liczby wymiarów symulacji
Jeden wymiar Dwa wymiary Trzy wymiary
Liczba sąsiadów 5 15 55

Jądro interpolacji[edytuj | edytuj kod]

Funkcja jądra interpolacji powinna mieć postać

gdzie:

– liczba wymiarów,
– odległość między cząstkami.

Dodatkowo funkcja powinna spełniać warunki

przy czym jest elementem objętości, równym odpowiednio lub w jednym, dwóch lub trzech wymiarach.

Najczęściej stosuje się jednak jądro interpolacyjne zaproponowane przez Monaghana

A, jego gradient w postaci

gdzie:

Tabela 2. Wartości parametrów i w zależności od liczby wymiarów symulacji
Jeden wymiar Dwa wymiary Trzy wymiary
1 2 3

Sztuczna lepkość[edytuj | edytuj kod]

Lepkość w metodzie SPH jest uwzględniana poprzez dodanie w równaniu Naviera-Stokesa przyspieszenia w postaci

gdzie:

– stałe, często przyjmowane jako
– stała, często przyjmowane jako

Równanie stanu[edytuj | edytuj kod]

Najczęściej stosuje się równanie stanu w postaci

gdzie:

– prędkość dźwięku w tym opisywanym płynie,

przy założeniu warunku

Innym równaniem stanu stosowanym dla cieczy jest

gdzie:

i – maksymalne przyjęte wartości gęstości i ciśnienia,

Ostateczne równanie[edytuj | edytuj kod]

Po podstawieniu estymat do równania Naviera-Stokesa (i nie uwzględniając pola grawitacyjnego) otrzymujemy do rozwiązania równanie dla -tej cząstki

które można wyznaczać dowolną metodą numerycznego całkowania równań różniczkowych, ale przy założeniu, że krok czasowy spełnia warunek Couranta

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Fedir V. Sirotkin, Jack J. Yoh. A new particle method for simulating breakup of liquid jets. „Journal of Computational Physics”. 231, s. 1674, 2012. Elsevier. DOI: 10.1016/j.jcp.2011.10.020. (ang.). 

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]