Teoria Knothego-Budryka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Teoria Knothego-Budryka - teoria stworzona w latach 50. przez Stanisława Knothego i Witolda Budryka, opisująca przebieg deformacji występujących na powierzchni terenu spowodowanych eksploatacją górniczą. Stanowi kontynuację teorii niemieckich (Schmitza i Keinhorsta) z pierwszej połowy XX wieku.

Obserwacje[edytuj | edytuj kod]

Teoria powstała na bazie obserwacji zachowania się terenu na obszarze GOP. Podstawowymi spostrzeżeniami były:

 • duży zasięg wpływów, ale istotny tylko do pewnej odległości od pola eksploatacji górniczej
 • od pewnej odległości od krawędzi pola eksploatacji wewnątrz niecka jest płaska i osiadania przyjmują wartość maksymalną
 • punkt przegięcia niecki wypada nad krawędzią pola lub wewnątrz niego
 • osiadania nad krawędzią przyjmują połowę wartości maksymalnej
 • symetryczność niecki (w przybliżeniu)

W oparciu o powyższe obserwacje wysunięto hipotezę, że pochodna profilu niecki obniżeniowej można opisać funkcją Gaussa

Pierwotne założenia[edytuj | edytuj kod]

Początkowo teoria przyjęła kilka założeń:

 • obliczenia dla pokładów węgla
 • jedna parcela
 • płytkie zaleganie złoża (<350m)
 • upad złoża zbliżony do 0
 • niezaburzona tektonika
 • górotwór nieściśliwy i jednorodny
 • Stany ustalone niecki

Powyższe założenia są niemożliwe do spełnienia przy rzeczywistych warunkach. W takich przypadkach należy zastąpić jednorodną parcelę elementami złożowymi powstałymi w procesie dyskretyzacji złoża. Każdemu elementowi złoża można przypisać indywidualnie parametry (np. miąższość, głębokość zalegania itp.).

Parametry[edytuj | edytuj kod]

Współczynnik eksploatacji a[edytuj | edytuj kod]

Określa stopień obniżenia powierzchni w zależności od wyeksploatowanego pokładu. Dla pojedynczej parceli przyjmuje wartości z zakresu <0,1> (np. dla likwidacji z zawałem stropu dochodzi nawet do a=0.95, dla podsadzki np. z zakresu <0.2,0.3>). W praktyce zdarzały się przypadki kiedy a>1, przy wielopokładowej eksploatacji, spowodowane aktywacją wcześniejszych zrobów.

Schemat maksymalnych osiadań

gdzie:
- osiadania maksymalne
g - średnia miąższość złoża

Gdy dysponujemy odpowiednią liczbą obserwacji:


gdzie:
- objętość niecki
- objętość wyeksploatowanego złoża

 • Założenia do wyznaczenia wskaźnika:
  • płaskie dno niecki
  • niewielka zmienność miąższości
  • zakończenie procesu osiadania ()

Rozproszenie wpływów r[edytuj | edytuj kod]

Odległość od konturu eksploatacji do miejsca, gdzie występuje 0.61% . W uproszczeniu można powiedzieć, że teren górniczy jest obszarem górniczym powiększonym o wartość r.

gdzie:
H - głębokość eksploatacji
- kąt zasięgu wpływów głównych

Odległość od osi obojętnej B[edytuj | edytuj kod]

Współczynnik B został wprowadzony w celu obliczeń przemieszczeń poziomych i odkształceń dla danego obszaru.

Wyznaczono go jako wartość:

Globalny współczynnik czasu c (wg R. Hejmanowskiego)[edytuj | edytuj kod]


gdzie:
- współczynnik konwergencji [1/rok]
- współczynnik czasu dla górotworu [1/rok]

Wskaźniki deformacji[edytuj | edytuj kod]

Wskaźniki w dowolnym miejscu oblicza się w oparciu o poniższe wzory.[1] Użyte oznaczenia odnoszą się do odpowiednich parametrów.

Obniżenia/osiadania[edytuj | edytuj kod]


Nachylenia[edytuj | edytuj kod]


Przemieszczenia poziome[edytuj | edytuj kod]


Krzywizna[edytuj | edytuj kod]


Odkształcenia poziome[edytuj | edytuj kod]


Maksymalne wartości wskaźników[edytuj | edytuj kod]

Obniżenia/osiadania[edytuj | edytuj kod]


w miejscu

Nachylenia[edytuj | edytuj kod]


w miejscu

Przemieszczenia poziome[edytuj | edytuj kod]


w miejscu

Krzywizna[edytuj | edytuj kod]


w miejscu

Odkształcenia poziome[edytuj | edytuj kod]


w miejscu

Przypisy[edytuj | edytuj kod]