Wikipedia:Encyklopedyczność/gminy Polski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sformułowanie problemu[edytuj | edytuj kod]

Kwestia encyklopedyczności artykułów dotyczących gmin będących jednostkami podziału administracyjnego państwa polskiego (Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej) jest trudna do rozstrzygnięcia przede wszystkim dla okresu II Rzeczypospolitej. W latach 1918-1934 istniały bowiem trzy systemy podziału powiatów na gminy, z czego funkcjonujący w zaborze rosyjskim był zbliżony do dzisiejszego (gminy obejmujące w zdecydowanej większości kilka do kilkudziesiesięciu miejscowości), a na terenach włączonych z Austro-Węgier i Prus wyraźnie odmienny (gminy złożone z jednej lub – ewentualnie – kilku miejscowości). Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego[1] ujednoliciła przepisy dotyczące gmin wiejskich na terenie całego kraju z wyjątkiem województwa śląskiego, w którym reforma gminna miała być przeprowadzona w 1939 roku (ostatecznie do wejścia w życie nowego podziału na gminy wiejskie doszło w 1945 roku).

De facto wszystkie gminy istniejące na terenie II Rzeczypospolitej można by uznać za encyklopedyczne. Jednak dla gmin istniejących do 1934 roku na terenach należących przed 1914 rokiem do Austro-Węgier i Prus artykuły takie byłyby w zdecydowanej większości powieleniem artykułów o samych siedzibach. Ponadto w wielu przypadkach nawet artykuły o samych siedzibach nie powstaną na Wikipedii, gdyż np. nie funkcjonują one jako odrębne jednostki podziału administracyjnego obecnych gmin lub ich odrębność uległa zatarciu (np. Niewiadom Dolny i Górny – obecnie części Niewiadomia; Wilcza Górna i Dolna – części Wilczy).

Proponowane kryteria encyklopedyczności obejmują gminy składające się z wielu miejscowości lub jednostkowe, których siedziby są opisane na Wikipedii w oddzielnych artykułach.

Propozycja[edytuj | edytuj kod]

Za encyklopedyczną gminę, będącą częścią Państwa Polskiego, uznaje się jednostkę spełniającą jeden z podanych poniżej warunków:

  1. włączoną do województw polskich w latach 1919-1922 z terenu dawnego zaboru rosyjskiego (województwa II RP: białostockie, kieleckie, lubelskie, łódzkie, nowogródzkie, poleskie, warszawskie, wileńskie, wołyńskie);
  2. utworzoną od 1919 roku na terenie dawnego zaboru rosyjskiego;
  3. utworzoną 1 sierpnia 1934 roku w wyniku reformy gminnej na terenie województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego[1];
  4. utworzoną od 2 sierpnia 1934 na terenie woj. krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego;
  5. utworzoną od 1945 roku na terenie całego kraju.

Za encyklopedyczną uznaje się również gminę, będącą jednostką podziału administracyjnego Królestwa Kongresowego.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]