Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(2/2013) OK1997 - Elfhelm

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wniosek o arbitraż w sprawie OK1997 - Elfhelm

Strony konfliktu:

  • redaktor (później użytkownik) OK1997
  • administrator Elfhelm

Bezpośrednia przyczyna złożenia wniosku:

  • blokada bezterminowa na moje konto, założone przez administratora Elfhelma w związku ze zmianą treści artykułu Nisko

Pośrednia przyczyna złożenia wniosku:

  • spór ideologiczno-merytoryczny pomiędzy mną a Elfhelmem dotyczący prywatności danych zbrodniarzy na Wikipedii i treści artykułu Nisko oraz zasadności jego istnienia na Wikipedii

Próby rozwiązania sporu:

  • dyskusja na stronach dyskusji
  • dyskusja mailowa w pierwszych dniach po blokadzie, zakończona brakiem odpowiedzi ze strony Elfhelma
  • dyskusja mailowa powtarzana przez kolejne tygodnie, aż do końca stycznia 2013 r.

Przedmiot żądania:

  • zmiana rodzaju blokady z bezterminowej na terminową upomnienie dla użytkownika Elfhelm

UZASADNIENIE:

W dniu 27 listopada 2012 r. dokonałem likwidacji artykułu Nisko poprzez zmianę jego treści na atak osobisty względem osoby, która popełniła przestępstwo względem mojej osoby w świecie realnym, a pochodzi z tego prowincjonalnego miasta. W związku z tym administrator Nedops odebrał mi uprawnienia redaktora i wprowadził miesięczną blokadę. Chwilę później jednak Elfhelm zanegował ustalenia Nedopsa i wprowadził blokadę na zawsze, jednocześnie usuwając treść moich edycji w artykule Nisko. Po tym dniu nawiązała się dyskusja mailowa, która Elfhelm zakończył około 3 dni później. Od tego czasu utrzymuje się status quo, jednak ja odczuwam potrzebę dalszej edycji Wikipedii, w tym ukończenia rozpoczętego artykułu o poszerzeniach granic Katowic.

Uważam, że kara wymierzona przez Elfhelma była niesprawiedliwa ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu i pełnię powodów do jego popełnienia. Uważam, że mam rację, jednak mogę zaprzysiąc niedokonywanie zmian w przyszłości pod warunkiem ustalenia blokady terminowej z realnym terminem jej końca. Jednocześnie zaznaczam, iż nie chcę, aby to prowincjonalne miasto stało się przedmiotem sporu między większą ilością wikipedystów, wobec czego wnoszę o szybkie i satysfakcjonujące rozpatrzenie sprawy przez KA.

OK1997

Wniosek złożony poprzez wysłanie e-maila do członka Komitetu Arbitrażowego Wiktoryn <odpowiedź> 22:59, 1 lut 2013 (CET)

Potwierdzenie

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy postanowił przyjąć wniosek. Przedmiot arbitrażu, czyli spór między OK 1997 a Elfhelmem dotyczący użycia uprawnień administratorskich, jest zgodny z zakresem działań Komitetu, a ponadto wnioskodawca spełnił minimalne wymagania mediacji przedarbitrażowej polegające na nawiązaniu dialogu z administratorem nakładającym blokadę w celu wyjaśnienia sprawy.

Za przyjęciem wniosku głosowało 5 arbitrów, przeciw przyjęciu nie był żaden arbiter, 2 arbitrów wstrzymało się od głosu. 2 arbitrów nie wzięło udziału w głosowaniu.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Wiktoryn <odpowiedź> 09:03, 9 lut 2013 (CET)

Oświadczenia arbitrów

  • Ze względu na to, że wnioskodawca złożył do Komitetu Arbitrażowego także wniosek skierowany przeciwko mnie, wyłączam się ze sprawy. Magalia

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Słowo wstępne

Komitet Arbitrażowy przyjął do rozpatrzenia wniosek 2/2013 w sprawie blokady użytkownika OK1997, uznając, że drugi z kolei wniosek dotyczący sporu w związku z użyciem uprawnień administratorskich przez Elfhelma spełnił wszelkie warunki formalne. Arbitrzy postanowili, że poza merytoryczną oceną powstałego sporu odniosą się również do korespondencji e-mailowej pomiędzy wnioskodawcą a Elfhelmem. Ze względu na zachowanie tajemnicy korespondencji wypowiedzi użytkownika OK1997 nie zostaną upublicznione, natomiast część korespondencji Elfhelma zostanie ocenzurowana, ponieważ uzasadnienia jego decyzji przedstawione w e-mailach były związane z pełnieniem funkcji rewizora. Mając na uwadze powyższe, Komitet postanowił przyjąć opisową wersję wydarzeń.

Ocena blokady i korespondencji OK1997

27 listopada 2012 użytkownik OK1997 dokonał dwóch edycji będących wandalizmami, polegających na zastąpieniu treści artykułu Nisko stwierdzeniem, że należy dokonać całkowitej pacyfikacji Niska za czyny osoby pochodzącej z tego miasta, która została wymieniona przez niego z imienia i nazwiska wraz z podaniem jej wieku. Początkowo za powyższe edycje wnioskodawca został zablokowany na miesiąc przez administratora Nedopsa, a następnie Elfhelm jako administrator podjął decyzję o przedłużeniu na zawsze nałożonej blokady oraz (jako rewizor) o ukryciu newralgicznych danych. Po tym zdarzeniu użytkownik OK1997 nawiązał kontakt e-mailowy z Elfhelmem w celu wyjaśnienia problemu, jednak w korespondencji przyjął ton roszczeniowy, a w pierwszych e-mailach nadal utrzymywał, że jego edycje w artykule były słuszne. E-maile te miały formę krótkich jednozdaniowych stwierdzeń. Administrator Elfhelm odpisywał również krótkimi zdaniami, w których tłumaczył, że takie zachowanie tylko pogarsza stan rzeczy i tym bardziej nie widzi podstaw do zmiany blokady. Sytuacja ta została przedstawiona Komitetowi w sprawie 1/2013. Komitet nie przyjął jej jednak do rozpatrzenia, gdyż uznał działania przedarbitrażowe użytkownika OK1997 za niewystarczające.

Po decyzji Komitetu OK1997 ponownie podjął próbę dialogu z Elfhelmem, tym razem prezentując bardziej wyważone podejście, jednak nadal nie chcąc uznać przedmiotowych edycji za błędne. Jako argument, który miał przemawiać za skróceniem blokady, OK1997 podawał chęć wzbogacania Wikipedii o kolejne artykuły. Naganna postawa OK1997, podtrzymująca wiarę w słuszność swoich edycji, widoczna jest również we wniosku złożonym do Komitetu. Za niewłaściwe zachowanie arbitrzy uznają również złożenie we wniosku o arbitraż propozycji warunkującej niestosowanie w przyszłości wandalizmów w zamian za skrócenie blokady: „Uważam, że kara wymierzona przez Elfhelma była niesprawiedliwa ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu i pełnię powodów do jego popełnienia. Uważam, że mam rację, jednak mogę zaprzysiąc niedokonywanie zmian w przyszłości pod warunkiem ustalenia blokady terminowej z realnym terminem jej końca. Jednocześnie zaznaczam, iż nie chcę, aby to prowincjonalne miasto stało się przedmiotem sporu między większą ilością wikipedystów”.

Pomimo że niniejsza decyzja Komitetu dotyczy wyłącznie sprawy blokady użytkownika OK1997 przez administratora Elfhelma, Komitet nie mógł nie zauważyć zachowania użytkownika OK1997 w sprawie 3/2013 i jego oceny konfliktu z Elfhelmem, który został zawarty w korespondencji pomiędzy wnioskodawcą a Magalią jako Przewodniczącą Komitetu. Zawarte tam stwierdzenia pokazują, że użytkownik OK1997 nie widzi swojej winy i uważa zachowanie Elfhelma za obraźliwe.

Podsumowanie

Użytkownik OK1997 wykorzystał Wikipedię do swoich nagannych osobistych rozgrywek, całkowicie sprzecznych z celami projektu. Ponadto w korespondencji nie wykazał zrozumienia popełnionych przez siebie wandalizmów, a nawet nadal utrzymywał, że działał w słusznej sprawie. Mimo że doskonale wiedział, co robi, nie miał zamiaru wyrazić skruchy. Podejmując decyzję w sprawie, Komitet uznał, że takie zachowanie nie może być tolerowane. W ocenie arbitrów osoba działająca umyślnie na szkodę projektu nie powinna mieć możliwości edytowania Wikipedii, nawet jeśli obiecuje, że będzie merytorycznie tworzyć i poprawiać hasła. Nie można bowiem usprawiedliwiać złych działań tym, że robi się też dobre.

Po analizie materiału dowodowego dostępnego dla Komitetu arbitrzy postanowili o utrzymaniu decyzji administratora Elfhelma co do zastosowania permanentnej blokady wobec użytkownika OK1997.

Ponadto Komitet informuje, że w międzyczasie oprócz wniosku 3/2013 użytkownik OK1997 złożył jeszcze jeden wniosek o arbitraż przeciwko osobie niebędącej z nim w konflikcie, co arbitrzy uznają za przejaw trollowania. W związku z powyższym Komitet oświadcza, że nie będzie rozpoznawać wniosków tego użytkownika stanowiących akty trollingu.

Za przyjęciem werdyktu głosowało 8 arbitrów, żaden arbiter nie był przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu. 1 arbiter nie wziął udziału w głosowaniu, gdyż był wyłączony z rozpatrywania sprawy.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Wiktoryn <odpowiedź> 09:03, 9 lut 2013 (CET)