Skrót: WP:KA, WP:ARB, WP:ArbCom

Wikipedia:Komitet Arbitrażowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Na tę stronę wskazuje przekierowanie z „WP:KA”. Zobacz też: Wikipedia:Kontrola autorytatywna.

Komitet Arbitrażowy powstał z zadaniem rozwiązywania w sposób wiążący i ostateczny konfliktów personalnych pomiędzy wikipedystami. Środki zastosowane przez Komitet mogą być różnego rodzaju, łącznie z zablokowaniem użytkownika na określony czas lub na stałe.

Komitet Arbitrażowy stanowi ostatnią instancję odwoławczą, do której można się zwracać wtedy, gdy zawiodły inne metody rozwiązania sporu. Przed złożeniem wniosku arbitrażowego powinno się wypróbować inne sposoby załatwienia konfliktu, np. rozmowę między stronami sporu, mediację osoby niezaangażowanej w konflikt itp.

W gestii Komitetu Arbitrażowego znajdują się wyłącznie najpoważniejsze sprawy i rażące przypadki złamania zasad Wikipedii. Komitet Arbitrażowy uchwala regulamin określający wewnętrzną organizację pracy, sposoby komunikacji między arbitrami oraz inne sprawy związane z podejmowaniem decyzji.

Wnioski o arbitraż

Wnioski należy składać na stronie Wnioski o arbitraż w sposób tam opisany. Na stronie znajduje się również lista rozpatrywanych spraw.

Po wpłynięciu wniosku Komitet Arbitrażowy głosuje jego przyjęcie. Decyzja o odrzuceniu wniosku kończy postępowanie. W przypadku przyjęcia wniosku Komitet przystępuje do zbadania meritum sporu będącego powodem złożenia wniosku. Rozstrzygnięcie Komitetu zawarte jest w werdykcie kończącym postępowanie. Proces arbitrażowy odbywa się zgodnie z polityką arbitrażu i regulaminem Komitetu.

Wnioski o uchylenie środków o charakterze długoterminowym

Wnioski o uchylenie środków orzeczonych przez Komitet Arbitrażowy należy składać poprzez e-mail do przewodniczącego lub sekretarza. Postępowanie odbywa się zgodnie z polityką arbitrażu i regulaminem Komitetu a kończy się publikacją decyzji. Postępowanie w sprawie uchylenia środków Komitet może podjąć również z urzędu.

Członkowie Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy liczy dziewięciu członków. Minimalna liczba członków Komitetu wymagana do podjęcia wiążącej decyzji wynosi pięć (kworum). Wszystkie głosowania Komitetu są większościowe.

Członkowie Komitetu Arbitrażowego polskojęzycznej Wikipedii wybierani są przez jej społeczność. Kandydatury na arbitrów można zgłaszać na stronie Wybór członków Komitetu, zgodnie z określoną tam procedurą.

Obecny skład Komitetu Arbitrażowego

22. kadencja
Arbitrzy sprawujący funkcję do 12 września 2018 Arbitrzy sprawujący funkcję do 12 marca 2019
Część członków KA różnych kadencji podczas 10. urodzin polskojęzycznej Wikipedii (Poznań, 2011)

Wszystkie kadencje

• Legenda: pogrubiona czcionka – członkowie wybrani we wrześniu
Wikipedysta:Jacek555 Wikipedysta:Leszek Jańczuk Wikipedysta:Loraine Wikipedysta:Wulfstan Wikipedysta:Fafik Wikipedysta:Felis domestica Wikipedysta:Torrosbak Wikipedysta:Fallaner Wikipedysta:Ented Wikipedysta:Nedops Wikipedysta:Wostr Wikipedysta:Adamt Wikipedysta:Sebk. Wikipedysta:Wpedzich Wikipedysta:Torrosbak Wikipedysta:Fallaner Wikipedysta:Myopic pattern Wikipedysta:Mpn Wikipedysta:Wiktoryn Wikipedysta:Soldier of Wasteland Wikipedysta:Pit rock Wikipedysta:Jacek555 Wikipedysta:Rybulo7 Wikipedysta:Gytha Wikipedysta:Ented Wikipedysta:Buldożer Wikipedysta:Adamt Wikipedysta:Wpedzich Wikipedysta:Openbk Wikipedysta:Myopic pattern Wikipedysta:Mpn Wikipedysta:Tomasz Raburski Wikipedysta:Paterm Wikipedysta:Einsbor Wikipedysta:Bukaj Wikipedysta:Piastu Wikipedysta:Emptywords Wikipedysta:KoverasLupus Wikipedysta:Jacek555 Wikipedysta:Adamt Wikipedysta:Tar Lócesilion Wikipedysta:Sebk. Wikipedysta:Mpfiz Wikipedysta:Loraine Wikipedysta:Leszek Jańczuk Wikipedysta:Wpedzich Wikipedysta:Viatoro Wikipedysta:Mpn Wikipedysta:La Noirceur Wikipedysta:Ented Wikipedysta:Wiktoryn Wikipedysta:Tokyotown8 Wikipedysta:Magalia Wikipedysta:Albertus teolog Wikipedysta:Teukros Wikipedysta:Powerek38 Wikipedysta:Karol007 Wikipedysta:Bacus15 Wikipedysta:Witold1977 Wikipedysta:Wpedzich Wikipedysta:TR Wikipedysta:Ented Wikipedysta:Sebk. Wikipedysta:Kicior99 Wikipedysta:Masti Wikipedysta:Bukaj Wikipedysta:Nedops Wikipedysta:Wiktoryn Wikipedysta:JDavid Wikipedysta:Magalia Wikipedysta:Pablo000 Wikipedysta:Margoz Wikipedysta:Kicior99 Wikipedysta:Loraine Wikipedysta:Gytha Wikipedysta:Przykuta Wikipedysta:Ludmiła Pilecka Wikipedysta:Elfhelm Wikipedysta:Awersowy Wikipedysta:Wiktoryn Wikipedysta:Maikking Wikipedysta:Karol007 Wikipedysta:Filip em Wikipedysta:Bukaj Wikipedysta:Masti Wikipedysta:Paterm Wikipedysta:Eteru Wikipedysta:Margoz Wikipedysta:ABX Wikipedysta:Wulfstan Wikipedysta:Wpedzich Wikipedysta:Polimerek Wikipedysta:Pimke Wikipedysta:Maire Wikipedysta:Ludmiła Pilecka Wikipedysta:Gytha Wikipedysta:Cień Wikipedysta:Aegis Maelstrom

Lista dyskusyjna i wiki

Dla potrzeb Komitetu Arbitrażowego utrzymywana jest zamknięta lista dyskusyjna, na którą zapisani są wszyscy członkowie Komitetu i tylko oni. Komitet ma też swoją wewnętrzną wiki do badania wniesionych spraw i przygotowywania uchwał (decyzji o przyjęciu/odrzuceniu wniosków, werdyktów po merytorycznym rozpatrzeniu spraw itd.). Uchwały Komitetu są publikowane w Wikipedii wraz z uzasadnieniem i rozkładem głosów arbitrów. Lista mailingowa i wiki Komitetu są traktowane jak miejsce pracy arbitrów i sposoby komunikacji między nimi. Ich założenie jest usankcjonowane odpowiednim postanowieniem polityki arbitrażu: „Obrady Komitetu najczęściej odbywają się niejawnie, jednak Komitet przedstawia publicznie szczegółowe uzasadnienie swoich decyzji” (zob. sekcja Jawność).