Wikipedia:Ocena jakości

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Wikipedia jest projektem tworzenia internetowej encyklopedii i stąd wynika, że poszczególne hasła są w różnych etapach rozwoju. Ponieważ szerokie rzesze polskich użytkowników internetu korzysta z Wikipedii, zależy nam aby zawartość polskiej Wikipedii była jak najlepszej jakości.

Prawdopodobnie jakość polskiej Wikipedii stale się poprawia - zarówno poszczególnych artykułów, jak i Wikipedii jako całości. Z drugiej strony po przekroczeniu liczby ćwierć miliona artykułów i do przymiarek do wydania (części) polskiej Wikipedii w formie elektronicznej lub papierowej, konieczne staje się wprowadzenie zasad i mechanizmów oceny jakości.

Ocena jakości nie jest zadaniem samym w sobie jest to element pracy nad artykułami, ustalenia braków i wyznaczenia planu pracy.

Tego typu założenia, mechanizmy i wewnętrzne projekty zostały wprowadzone w wielu innych wersjach językowych Wikipedii.

Założenia[edytuj | edytuj kod]

Artykuły powinny być perfekcyjne. Ocena zawartości pod względem:

 • merytorycznym (najważniejsze kryterium)
  wszystkie dane (liczbowe), stwierdzenia muszą potwierdzone przez wiarygodne źródła dołączone do artykułu (bibliografia)
  treść kompletna, ewent. niekompletna
 • zgodna z neutralnym punktem widzenia
 • dobry stylistycznie (klarowny, czytelny i niezagmatwany)
 • poprawne formatowanie
 • prawidłowa ortografia i interpunkcja
 • prawidłowa ilość i jakość linków wewnętrznych
 • prawidłowa ilość i jakość linków zewnętrznych (jakość, ewentualnie NPOV, usunięcie dead linków)
 • odpowiednia jakość zdjęć, ilustracji i map (jeśli dołączone do artykułu)
 • odpowiednia kategoryzacja

Klasyfikacja[edytuj | edytuj kod]

Propozycja 1[edytuj | edytuj kod]

Klasyfikacja. Artykuł:

 • perfekcyjny - zgodny z ww. kryteriami, automatycznie
 • bardzo dobry - kompletny, zgodny z ww. kryteriami ale brak weryfikacji danych ze źródłami
 • dobry - dobry merytorycznie, nie-zalążek, ale za krótki oraz z wadami w 1-2 ww. kryteriów
 • zalążek - jest artykuł, ale wymaga dopracowania wg każdego lub większości ww. kryteriów

Ocenę dokonuje przynajmniej 2 Wikipedystów.

Ocena przez ekspertów (osoby z formalnymi lub w inny sposób potwierdzonymi kompetencjami) stanowi obecnie zagadnienie kontrowersyjne. Nie ustalono czy taka ocena jest możliwa do przeprowadzenia, zgodna z zasadami WP i akceptowana przez ogół Wikipedystów.

Propozycja 2 (Gdarina)[edytuj | edytuj kod]

Ranking:

 • 0-ek
 • 1-stub
 • 2-wciąż mało
 • 3-dostatecznie
 • 4-dobrze
 • 5-b. dobrze (poziom wzorcowy, medalowy)
Zobacz w działaniu Wikipedysta:Gdarin/Imiona

Propozycja 3[edytuj | edytuj kod]

Ocena art. stosowana w angielskiej Wikipedii en:Wikipedia:Version 1.0 Editorial Team/Assessment

Propozycja 4[edytuj | edytuj kod]

Ranking jakości artykułów zbliżony do zastosowanego na angielskiej Wikipedii:

 • stub (Przykład: [1] Opis)
 • wersja początkowa (Przykład: [2] Opis)
 • wersja rozwojowa (Przykład: [3] Opis)
 • art. dobry (Przykład: [4] Opis)
 • art. medalowy (Przykład: [5] Opis)

Propozycja 5[edytuj | edytuj kod]

Pewną metodę oceny jakości przedstawił Wikipedysta:Przykuta w Wikipedia:Strony, które powinna mieć każda Wikipedia/Biografie.

Propozycja 6[edytuj | edytuj kod]

Propozycję metody oceny jakości, która jest obecna na kilku innych wersjach język. Wikipedii, przedstawił Wikipedysta:Rdrozd w w ramach Wikiprojektu Biblia proszę zobaczyć tutaj.
Proszę por. z Propozycją 4 powyżej.
Szablon {{Stopnie oceny jakości}} przetłumaczył z en.wiki Leafnode
Stopnie:

Propozycja 7[edytuj | edytuj kod]

Propozycja stworzona przez Wikipedystę o nicku Pur po wielu przemyśleniach. Oprócz oceny w skali uwzględnia kryteria.

 • Medalowy
Artykuł spełniający kryteria AnM
 • Dobry
Artykuł spełniający kryteria DA.
 • Wyczerpujący
Artykuł dobrze napisany, opisuje temat, i, co najważniejsze, w miarę go wyczerpuje. Niestety posiada drobne mankamenty. Na tym etapie artykuł może mieć drobne błędy stylistyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, językowe, mieć mało źródeł, mieć niewielki OR, mieć mało grafik lub inne błędy nie dyskwalifikujące artykułu jako potencjalny DA. Artykuł doprowadzony do takiego etapu powinien być przekazany znawcom tematu. Najwyższa ocena przyznawana automatycznie. Wymaga zatwierdzenia polegającego na wstawieniu odpowiedniego szablonu na stronie dyskusji i, jeśli inny edytor się zgadza z oceną, usuwa specjany szablon i wstawia ocenę „Wyczerpujący”.
 • Wymaga dopracowania
Artykuł w miarę wyczerpuje temat, ale ma wiele błędów stylistycznych, może być POV, może mieć mało źródeł itp. Ogółem rzecz biorąc: wszystkie artykuły zawierające szablony z tej kategorii powinny dostać tą ocenę. Artykuły z szablonami z ww. kategorii dostają tą ocenę automatycznie.
 • Krótki
Artykuł encyklopedyczny, w miarę NPOV, minimum czywiesz. Wikiprojekty na tym etapie powinny skupić się na dodawaniu treści. Jeśli artykuł w miarę wyczerpuje temat, powinien dostać ocenę „Wystarczający”, nawet, jeśli jest krótki. Przyznawana automatycznie.
 • Źle napisany
Stub, skrajna forma reklamy, NPA lub artykuł niezrozumiały. Najgorsza ocena, przyznawana automatycznie.

Szablony do oceny są tutaj.

Mechanizm[edytuj | edytuj kod]

Propozycja 1 (mało realistyczna)[edytuj | edytuj kod]

Każdy zakres tematyczny, który tego wymaga tworzy WikiProjekt, który gromadzi zespół "ekspertów" i zasób źródeł. W różnym trybie art. są przedstawiane do oceny merytorycznej (np. przed nominacją do AnM).
Ocena dotyczy 3 kryteriów:

 • kompletności
 • wartości merytorycznej
 • jakości zastosowanych materiałów źródłowych

Tylko po pozytywnej w ww. kryteriach, art. przechodzi do zespołu "języka polskiego", a potem do zespołu DTP/graficznego, na końcu ocenie zostają ocenione NPOV, linki zewn. i sprawy techniczne.

Propozycja 2[edytuj | edytuj kod]

???