Wikipedia:Wikiolimpiada 2018

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Strona główna Kalendarz akcji Efekty akcji Klasyfikacja generalna Propozycje artykułów Regulamin i nagrody

Od 1 do 28 września 2018 roku w polskojęzycznej Wikipedii organizowany jest konkurs edycyjny dotyczący igrzysk olimpijskich.

W czterech kolejnych tygodniach będziemy skupiali się na edytowaniu artykułów dotyczących tematyki olimpijskiej i związanej z krajami-organizatorami zimowych igrzysk olimpijskich. W pierwszym tygodniu dodatkowym państwem objętym akcją będzie Grecja, jako miejsce narodzin igrzysk olimpijskich.

Zwycięzcy konkursu otrzymają dofinansowanie do wyjazdu na wybrane wydarzenie sportowe. Przewidziane są również mniejsze nagrody dla zwycięzców poszczególnych rund, a także nagrody za aktywność (więcej o nagrodach można poczytać tutaj).

Akcja wzorowana jest na CEE Spring, Bajtowych Wyścigach i Tygodniach Tematycznych. Główna różnica polega na tym, że premiujemy przede wszystkim artykuły bogate w treści. W punktacji największą rolę odgrywa liczba dodanych kB. Dodatkowe premie przyznawane są za biografie kobiet, za artykuły związane z dyscypliną tygodnia oraz artykuły z przygotowanych list propozycji.

Doceniamy również mrówczą pracę, więc jeżeli nie lubisz pisać długich artykułów, również znajdziesz tu coś dla siebie! Premiujemy bowiem każde dodanie do biografii informacji o medalach olimpijskich (o ile oczywiście takiej informacji nie było wcześniej w haśle).

Liczymy na Twoją pomoc – każda edycja jest na wagę olimpijskiego złota!

Jak wziąć udział?

 • Dopisz się do listy uczestników (nie jest to konieczne, ale miło nam będzie wiedzieć, że jesteś z nami!).
 • Napisz lub rozbuduj artykuł dotyczący zakresu tematycznego przedstawionego na stronie danego tygodnia.
 • Na stronie dyskusji artykułu wstaw szablon {{Wikipedia:Wikiolimpiada 2018/szablon|autor=AUTOR|kraj=KRAJ}}, odpowiednio uzupełniając parametry „autor” i „kraj”.
 • Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem, zapoznaj się z naszymi zasadami. W razie problemów zwróć się o pomoc do wikiprzewodnika bądź do koordynatora akcji.

Zasady punktacji

Szczegółowe zasady punktacji określa regulamin. Poniżej przedstawiono najważniejsze kwestie dotyczące punktacji.

W każdym tygodniu przyznawane są punkty, które są wliczane do klasyfikacji rundy. O zwycięstwie w konkursie decyduje klasyfikacja generalna, ogłoszona przez organizatorów po zakończeniu ostatniego tygodnia tematycznego.

Punktacja w klasyfikacji rundy prowadzona jest według następujących reguł.

 1. 2 pkt – za utworzenie nowego artykułu, spełniającego podstawowe zasady Wikipedii (zwłaszcza w pełni uźródłowione, nienaruszające praw autorskich, bez szablonów problemów).
 2. 1 pkt – za każdy wprowadzony kB do nowego lub istniejącego artykułu z zastrzeżeniem punktu 3).
 3. W przypadku rozbudowy istniejącego artykułu – liczba dodanych kB musi być min. dwukrotnością objętości hasła sprzed rozbudowy (np. jeżeli hasło liczyło przed rozbudową 5 kB, to min. rozbudowa musi wynieść 10 kB).
 4. 1 pkt – za każde rozpoczęte 5 kB w haśle, które jest biografią kobiety i spełnia wymogi konkursowe określone w 1) i 3).
 5. 2 pkt – za utworzenie/rozbudowę artykułu związanego z dyscypliną tygodnia (artykuł musi jednocześnie dotyczyć któregoś z krajów w danym tygodniu).
 6. W przypadku utworzenia/rozbudowy artykułu z listy propozycji suma punktów przyznana za dane hasło mnożona jest przez 2.
 7. Doceniamy również mrówczą pracę. Dlatego, jeżeli edycja biografii liczy mniej niż 2 kB, ale do treści dodano informację o medalu olimpijskim (jednocześnie w infoboksie i w tekście), to za taką edycję przyznaje się 1 pkt.

Zwycięzca rundy otrzyma nagrodę rzeczową określoną w regulaminie.

Dodatkowo prowadzona jest klasyfikacja za artykuły wyróżnione, w której przyznaje się:

 1. 1 pkt – za ekspozycję artykułu w CW (maksymalnie w ciągu 30 dni od zakończenia akcji).
 2. 3 pkt – za wyróżnienie hasła statusem DA (maksymalnie w ciągu 30 dni od zakończenia akcji).
 3. 6 pkt – za wyróżnienie hasła statusem AnM lub LnM (maksymalnie w ciągu 30 dni od zakończenia akcji).

Podsumowanie akcji nastąpi po zakończeniu ostatniego tygodnia tematycznego i po zakończeniu ostatniej dyskusji nad przyznaniem wyróżnienia (CW, AnM, DA, LnM), nie później jednak niż po 30 dniach od zakończenia ostatniej akcji tematycznej.

Punkty do klasyfikacji generalnej

Duże punkty przyznaje się ośmiu najlepszym użytkownikom według klasyfikacji rundy. Punktacja za poszczególne miejsca przedstawia się następująco: 1. miejsce = 36 pkt., 2. miejsce = 28 pkt., 3. miejsce = 21 pkt., 4. miejsce = 15 pkt., 5. miejsce = 10 pkt., 6. miejsce = 6 pkt., 7. miejsce = 3 pkt., 8. miejsce = 1 pkt.

Łączna pula punktów zawsze wynosi 120. Jeżeli dwoje użytkowników uzyska takie samo miejsce w klasyfikacji, przyznaje się im wartość średnią z punktów za zajmowane miejsce i miejsce o jedno (lub więcej) niższe. Jeżeli użytkowników uzyskujących takie samo miejsce jest więcej niż dwoje, postępuje się analogicznie. Jeżeli liczba użytkowników w klasyfikacji jest mniejsza niż 8, pozostałą liczbę punktów rozdziela się pomiędzy nagrodzonych użytkowników zgodnie z metodą D’Hondta.

Przykładowy zakres tematyczny

Zakres tematyczny danej akcji to dosłownie wszystko, co jest związane z igrzyskami olimpijskimi w danym kraju.

Jeżeli przykładowo tydzień obejmuje zagadnienia związane z Francją, do akcji zaliczone mogą być artykuły dotyczące:

 • edycji igrzysk olimpijskich organizowanych we Francji (LIO 1900, LIO 1924, ZIO 1924, ZIO 1968),
 • obiektów olimpijskich znajdujących się we Francji,
 • występów Francji na igrzyskach olimpijskich,
 • biografii francuskich olimpijczyków,
 • występów innych reprezentacji na igrzyskach olimpijskich we Francji (LIO 1900, LIO 1924, ZIO 1924, ZIO 1968),
 • biografie olimpijczyków z igrzysk we Francji (LIO 1900, LIO 1924, ZIO 1924, ZIO 1968),
 • dyscyplin i konkurencji w ramach igrzysk olimpijskich we Francji,
 • list medalistów olimpijskich na igrzyskach olimpijskich we Francji.