Wikiprojekt:Czy wiesz/ekspozycje/2011-11-08

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Z nowych artykułów w Wikipedii:

Bracia Szujscy na Sejmie Warszawskim.jpg

…z jakiego powodu na Sejmie w 1611 roku obecny był car rosyjski Wasyl IV Szujski?

czym zajmowali się i co robili podczas II wojny światowej Alamo Scouts?

Maszyna par borek falecki.jpg

…w których krakowskich zakładach chemicznych pracował podczas okupacji Karol Wojtyła?

…w owocnikach jakiego grzyba znajdują się związki organiczne skuteczne w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej?

…w jakich okolicznościach zaginął bułgarski poeta Christo Jasenow?

…kiedy obchodzony jest Tydzień Rozbrojenia?