Oddział dystrybucyjny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Zakład Energetyczny)
Teren działania przykładowego oddziału dystrybucyjnego

Oddział dystrybucyjny (d. zakład energetyczny lub zakład gazowniczy) – regionalna jednostka organizacyjna operatora systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej albo paliw gazowych. W Polsce na początku XXI wieku zakłady energetyczne i gazownicze pozostające w rękach Skarbu Państwa skonsolidowały się, tworząc 4 grupy elektroenergetyczne oraz jedną gazowniczą. W ramach wszystkich grup wydzielono operatorów systemów dystrybucyjnych, których dotychczasowe zakłady stały się oddziałami. Oddział dystrybucyjny prowadzi eksploatację sieci dystrybucyjnej na terenie swojego działania poprzez jednostki organizacyjne: rejony energetyczne (RE) w grupach PGE i Enea, rejony dystrybucji (RD) w grupach Energa i Tauron Polska Energia, oraz rejony gazownicze/gazownie w Polskiej Spółce Gazownictwa, które prowadzą bezpośrednio eksploatację i nadzór urządzeń sieci. Oprócz typowych rejonów dystrybucyjnych mogą być tworzone, w zależności od potrzeb, rejony techniczne sieci najwyższych napięć, oświetlenia drogowego lub sieci kablowych. Działalność techniczna rejonów w zakresie eksploatacji podlega głównemu inżynierowi oddziału.

Rozmieszczenie[edytuj | edytuj kod]

Oddziały dystrybucyjne paliw gazowych obecnie odpowiadają swoimi obszarami aktualnym województwom[1].

Oddziały dystrybucyjne głównych polskich operatorów systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej. Granice oddziałów pokrywają się co do zasady z granicami byłych województw. Na mapie nie uwzględniono natomiast, iż szereg zakładów w Polsce Wschodniej obejmowało po kilka byłych województw, zaś w trzech byłych województwach zostały z kolei dodatkowo wydzielone osobne oddziały miejskie, odpowiednio: w województwie warszawskim — dla m. st. Warszawy (w granicach sprzed 2002 r.), w województwa łódzkim — dla miasta Łodzi oraz w województwie katowickim — dla konurbacji górnośląskiej.

Liczba oddziałów dystrybucyjnych energii elektrycznej, wielkość oraz ich podział na rejony zależy od powierzchni, długości sieci oraz liczby stacji i odbiorców na terenie, który obejmują. Zazwyczaj powierzchnia zakładu nie przekracza 10 000 km². Zanim uformowano w Polsce grupy energetyczne, obecne oddziały dystrybucyjne operatorów systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej działały jako 33 samodzielne zakłady energetyczne w formie spółek kapitałowych, które typowo obejmowały obszar jednego z województw istniejących w latach 1975-1998, niemniej w niektórych przypadkach jeden zakład obsługiwał kilka województw — działo się tak zwłaszcza w regionach o dużej powierzchni i małej liczbie urządzeń będących w eksploatacji; z kolei w trzech województwach wydzielono dodatkowo osobne zakłady miejskie, o odwrotnych niż powyższe proporcjach między powierzchnią a liczbą urządzeń (obecnie są to: Stoen Operator sp. z o.o. na terenie Warszawy oprócz Wesołej, PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Miasto na obszarze miasta Łodzi oraz Tauron Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach na obszarze konurbacji górnośląskiej).

Zakres działań[edytuj | edytuj kod]

Główne obowiązki oddziału to:

  • eksploatacja sieci dystrybucyjnej
  • rozdział mocy lub gazu na obszarze oddziału w ramach przydzielonych uprawnień
  • sprzedaż energii elektrycznej lub paliw gazowych na terenie zakładu
  • techniczna obsługa odbiorców
  • nadzór nad użytkowaniem mocy i energii lub gazu
  • remonty urządzeń sieci
  • realizacja inwestycji oddziału.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Kujszczyk Z., Mińczuk A.: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, Tom II, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004, ISBN 83-7207-506-9.
  • Sołoniewicz J.: Organizacja pracy w rejonach energetycznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1968.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]