Zasoby programu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Zasoby programu (ang. resources) – część pliku wykonywalnego lub biblioteki DLL w środowisku Windows.

Pliki wykonywalne i biblioteki są podzielone na 2 segmenty: kod i dane (zasoby). W segmencie danych (zasobów) można umieścić następujące elementy:

Te dane mogą być następnie użyte w trakcie działania programu przy pomocy interfejsu WinAPI. Dzięki zasobom segment danych programów w systemie Windows można łatwo modyfikować bez potrzeby dekompilacji/znajomości języków programowania (jeśli posiadamy kod źródłowy) programami typu Restorator, Resource Hacker, PE Explorer, tworząc np. nowe wersje językowe programów.

Tworzenie zasobów programu w praktyce[edytuj | edytuj kod]

Najpierw należy sporządzić tzw. skrypt zasobów, czyli plik tekstowy z rozszerzeniem *.rc, który może wyglądać np. tak:

1 ICON "kik.ico"                      // ikona
2 BITMAP "potworek.bmp"                   // bitmapa
3 CURSOR "kursorek.cur"                   // kursor
STRINGTABLE                         // łańcuchy znaków
{
 400, "kółko i krzyżyk"
 401, "o grze"
 402, "gra w kółko i krzyżyk :)\nżyczę miłej zabawy"
 403, "o autorze"
 404, "kółko ma grać jako komputer?"
 405, "krzyżyk ma grać jako komputer?"
 406, "wersja 0.6.7 nie obsługuje rozgrywki z komputerem!"
}
5 MENU                           // menu
{
 POPUP "Gra"
   {
    MENUITEM "Nowa", 101
    MENUITEM SEPARATOR
    MENUITEM "Zakończ", 102
   }
 POPUP "Pomoc"
   {
    MENUITEM "o grze", 103
    MENUITEM "o autorze", 104
   }
}
6 DIALOG DISCARDABLE    20, 20, 163, 90         // okno dialogowe
STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "nowa gra"
FONT 8, "MS Sans Serif"
{
 LTEXT "ile partii?",    211,  1, 63, 37, 13
 EDITTEXT           201, 37, 60, 13, 12
 GROUPBOX "GRACZE",      212,  0,  8, 163, 51
  EDITTEXT          202, 32, 20, 34, 13
  EDITTEXT          203, 32, 38, 34, 13
  AUTORADIOBUTTON "komputer" 204, 72, 21, 42, 10, WS_GROUP
  AUTORADIOBUTTON "człowiek" 205, 117, 21, 42, 10
  AUTORADIOBUTTON "komputer" 206, 72, 39, 42, 10, WS_GROUP
  AUTORADIOBUTTON "człowiek" 207, 117, 39, 42, 10
 DEFPUSHBUTTON "OK"      208, 77, 63, 60, 23
}
7 VERSIONINFO     // Informacje o wersji pliku
 FILEVERSION 1,0,0,1
 PRODUCTVERSION 1,0,0,1
 FILEFLAGSMASK 0x17L
 FILEFLAGS 0x0L
 FILEOS 0x4L
 FILETYPE 0x0L
 FILESUBTYPE 0x0L
BEGIN
  BLOCK "StringFileInfo"
  BEGIN
    BLOCK "041504b0"
    BEGIN
      VALUE "Comments", "Komentarz pliku"
      VALUE "CompanyName", "Nazwa firmy"
      VALUE "FileDescription", "Opis pliku"
      VALUE "FileVersion", "1, 0, 0, 1"
      VALUE "InternalName", "Nazwa wewnętrzna"
      VALUE "LegalCopyright", "Copyright (C) 2007 Autor"
      VALUE "LegalTrademarks", "Znaki handlowe zastrzeżone"
      VALUE "OriginalFilename", "OryginalnaNazwaPliku.exe/dll"
      VALUE "ProductName", "Nazwa produktu"
      VALUE "ProductVersion", "1, 0, 0, 1"
    END
  END
  BLOCK "VarFileInfo"
  BEGIN
    VALUE "Translation", 0x415, 1200
  END
END

Jak widać, każdy element w skrypcie poprzedza identyfikator (liczba). Będzie on wykorzystywany w kodzie źródłowym programu/biblioteki DLL specyficznie dla danego elementu (i języka programowania) przy użyciu funkcji WinAPI.
Następnie skrypt zasobów należy skompilować narzędziem odpowiednim dla używanego IDE/zestawu narzędzi programistycznych (wówczas kompilator zasobów wygeneruje plik *.RES), by ostatecznie połączyć skompilowane zasoby z modułami kodu źródłowego programu/biblioteki DLL w procesie konsolidacji.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]