Znaki bezpieczeństwa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Podświetlony znak wskazujący drogę do wyjścia ewakuacyjnego

Znaki bezpieczeństwa – zestaw symboli dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny stosowany w miejscach użyteczności publicznej i w zakładach pracy. Wzory i zasady stosowania znaków bezpieczeństwa regulują normy krajowe i międzynarodowe, w Polsce odpowiednie Polskie Normy wprowadzone w latach 90. oparte m.in. na międzynarodowych normach ISO.

Wykaz znaków uwzględnionych w Polskich Normach[edytuj | edytuj kod]

Znaki ochrony przeciwpożarowej[edytuj | edytuj kod]

Zestawienie znaków:[1]

Znaki przeciwpożarowe[edytuj | edytuj kod]

[edytuj | edytuj kod]

Uruchamianie ręczne Alarmowy sygnalizator akustyczny Telefon do użycia w stanie zagrożenia Zestaw sprzętu pożarniczego Gaśnica Hydrant wewnętrzny
Drabina pożarowa Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego Drzwi przeciwpożarowe zamykać!

Znaki ewakuacyjne[edytuj | edytuj kod]

Zestawienie znaków:[2]

Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania ręcznego
 
Kierunek drogi ewakuacyjnej Wyjście ewakuacyjne Drzwi ewakuacyjne Przesunąć w celu otwarcia Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół
 
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę Pchać, aby otworzyć Ciągnąć, aby otworzyć Stłuc, aby uzyskać dostęp Pierwsza pomoc medyczna Prysznic bezpieczeństwa
Prysznic do przemywania oczu Nosze Zatrzymanie awaryjne Telefon awaryjny Wyjście EXIT Okno ewakuacyjne
Pojemnik z maskami ucieczkowymi Rękaw ratowniczy Drabina ewakuacyjna Klucz do wyjścia ewakuacyjnego Uwaga próg Uwaga niski strop
Uwaga stopień Uwaga! Strome schody Wejście Nie korzystać z windy w razie pożaru Rejon bez wyjścia ewakuacyjnego Droga ewakuacyjna
Do schronu Wyjście Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla niepełnosprawnych w lewą stronę Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla niepełnosprawnych w prawą stronę Klamka Miejsce zbiórki do ewakuacji

Znaki ochrony i higieny pracy[edytuj | edytuj kod]

Zestawienie znaków:[3]

Znaki zakazu
Ogólny znak zakazu Zakaz przejścia Zakaz picia wody (woda niezdatna do picia) Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego Zakaz wstępu ze zwierzętami Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
Zakaz używania drabiny Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia) Zakaz gaszenia wodą Palenie tytoniu zabronione Zakaz używania otwartego ognia – Palenie tytoniu zabronione Nie zastawiać
Znaki ostrzegawcze
Ogólny znak ostrzegawczy (ostrzeżenie, ryzyko niebezpieczeństwa) Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zatrucia substancjami toksycznymi Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi Ostrzeżenie przed substancjami radioaktywnymi i promieniowaniem jonizującym Ostrzeżenie przed wiszącymi przedmiotami (wiszącym ciężarem) Ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego
 
Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi Uwaga zły pies Ostrzeżenie przed kruchym dachem Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem uszkodzenia głowy Ostrzeżenie przed ograniczeniem wysokości
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia się Ostrzeżenie przed śliską nawierzchnią Ostrzeżenie przed silnym polem magnetycznym Ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią Ostrzeżenie przed sprzętem uruchamianym zdalnie
Ostrzeżenie przed wyciekiem baterii Niebezpieczeństwo pożaru – Materiały łatwo zapalne Niebezpieczeństwo pożaru – Materiały utleniające Niebezpieczeństwo wybuchu – Materiały wybuchowe
Znaki nakazu
Ogólny znak nakazu Nakaz stosowania ochrony oczu Nakaz stosowania ochrony głowy Nakaz stosowania ochrony słuchu Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych Nakaz stosowania ochrony stóp
 
Nakaz stosowania ochrony rąk Nakaz stosowania osłony twarzy Nakaz używania sygnału Nakaz używania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości Nakaz umycia rąk Nakaz przechodzenia w oznakowanym miejscu
   
Nakaz stosowania osłony nastawnej Nakaz stosowania osłony Nakaz stosowania zamknięcia
Znaki informacyjne
Pierwsza pomoc medyczna Prysznic bezpieczeństwa Prysznic do przemywania oczu Nosze Zatrzymanie awaryjne Telefon awaryjny

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. PN-92/N-01256/01 - Zastąpiona przez PN-EN ISO 7010:2012
  2. PN-92/N-01256/02
  3. PN-92/N-01256/03 - Zastąpiona przez PN-EN ISO 7010:2012