Znaki bezpieczeństwa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Podświetlony znak wskazujący drogę do wyjścia ewakuacyjnego

Znaki bezpieczeństwa – zestaw symboli dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny stosowany w miejscach użyteczności publicznej i w zakładach pracy. Wzory i zasady stosowania znaków bezpieczeństwa regulują normy krajowe i międzynarodowe, w Polsce odpowiednie Polskie Normy wprowadzone w latach 90. oparte m.in. na międzynarodowych normach ISO.

Wykaz znaków uwzględnionych w Polskich Normach[edytuj | edytuj kod]

Znaki ochrony przeciwpożarowej[edytuj | edytuj kod]

Zestawienie znaków:[1]

Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania ręcznego
F008.svg Indicateur d’incendie.svg F006.svg
Uruchamianie ręczne Alarmowy sygnalizator akustyczny Telefon do użycia w stanie zagrożenia
Środki ewakuacji
E010.svg DIN 4844-2 D-P012.svg PN Przesunąć w celu otwarcia.svg PN Pchać, aby otworzyć.svg PN Ciągnąć, aby otworzyć.svg PN Stłuc, aby uzyskać dostęp.svg
Drzwi ewakuacyjne Nie zastawiać Przesunąć w celu otwarcia Pchać, aby otworzyć Ciągnąć, aby otworzyć Stłuc, aby uzyskać dostęp
Sprzęt pożarniczy
F007.svg Extincteur.svg F003.svg F004.svg
Zestaw sprzętu pożarniczego Gaśnica Hydrant wewnętrzny Drabina pożarowa
Obszary i materiały szczególnego zagrożenia pożarowego
DIN 4844-2 Warnung vor feuergefaehrlichen Stoffen D-W001.svg D-W011 Warnung vor brandfoerdernden Stoffen ty.svg D-W002 Warnung vor explosionsgefaehrlichen Stoffen ty.svg DIN 4844-2 D-P004.svg DIN 4844-2 D-P001.svg DIN 4844-2 D-P002.svg
Niebezpieczeństwo pożaru – Materiały łatwo zapalne Niebezpieczeństwo pożaru – Materiały utleniające Niebezpieczeństwo wybuchu – Materiały wybuchowe Zakaz gaszenia wodą Palenie tytoniu zabronione Zakaz używania otwartego ognia – Palenie tytoniu zabronione
Znaki uzupełniające
E001.svg F001.svg DIN 4844-2 D-P012.svg
Kierunek drogi ewakuacyjnej Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego Nie zastawiać

Znaki ewakuacyjne[edytuj | edytuj kod]

Zestawienie znaków:[2]

Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania ręcznego
E001.svg PN Wyjście ewakuacyjne.svg E010.svg PN Przesunąć w celu otwarcia.svg Rettungsweg-Links.svg  
Kierunek drogi ewakuacyjnej Wyjście ewakuacyjne Drzwi ewakuacyjne Przesunąć w celu otwarcia Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół
  PN Pchać, aby otworzyć.svg PN Ciągnąć, aby otworzyć.svg PN Stłuc, aby uzyskać dostęp.svg
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę Pchać, aby otworzyć Ciągnąć, aby otworzyć Stłuc, aby uzyskać dostęp

Znaki ochrony i higieny pracy[edytuj | edytuj kod]

Zestawienie znaków:[3]

Znaki zakazu
DIN 4844-2 D-P000.svg DIN 4844-2 D-P003.svg DIN 4844-2 D-P005.svg DIN 4844-2 D-P007.svg DIN 4844-2 D-P014.svg DIN 4844-2 D-P006.svg
Ogólny znak zakazu Zakaz przejścia Zakaz picia wody (woda niezdatna do picia) Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego Zakaz wstępu ze zwierzętami Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
PN Zakaz używania drabiny.svg PN Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia).svg
Zakaz używania drabiny Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia)
Znaki ostrzegawcze
DIN 4844-2 Warnung vor einer Gefahrenstelle D-W000.svg D-W003 Warnung vor giftigen Stoffen ty.svg DIN 4844-2 Warnung vor Aetzenden Stoffen D-W004.svg D-W005 Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen ty.svg D-W006 Warnung vor schwebender Last.svg D-W007 Warnung vor Flurfoerderzeugen.svg
Ogólny znak ostrzegawczy (ostrzeżenie, ryzyko niebezpieczeństwa) Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zatrucia substancjami toksycznymi Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi Ostrzeżenie przed substancjami radioaktywnymi i promieniowaniem jonizującym Ostrzeżenie przed wiszącymi przedmiotami (wiszącym ciężarem) Ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego
DIN 4844-2 Warnung vor gef el Spannung D-W008.svg DIN 4844-2 Warnung vor Laserstrahl D-W010.svg PN Uwaga zły pies.svg   PN Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem uszkodzenia głowy.svg PN Ostrzeżenie przed ograniczeniem wysokości.svg
Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi Uwaga zły pies Ostrzeżenie przed kruchym dachem Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem uszkodzenia głowy Ostrzeżenie przed ograniczeniem wysokości
PN Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia się.svg D-W028 Warnung vor Rutschgefahr.svg DIN 4844-2 Warnung vor magnetischem Feld D-W013.svg D-W016 Warnung vor Biogefaehrdung ty.svg DIN 4844-2 Warnung vor heisser Oberflaeche D-W026.svg D-W025 Warnung vor automatischem Anlauf ty.svg
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia się Ostrzeżenie przed śliską nawierzchnią Ostrzeżenie przed silnym polem magnetycznym Ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią Ostrzeżenie przed sprzętem uruchamianym zdalnie
D-W020 Warnung vor Gefahren durch Batterien ty.svg
Ostrzeżenie przed wyciekiem baterii
Znaki nakazu
DIN 4844-2 D-M000.svg DIN 4844-2 D-M001.svg DIN 4844-2 D-M002.svg DIN 4844-2 D-M003.svg DIN 4844-2 D-M004.svg DIN 4844-2 D-M005.svg
Ogólny znak nakazu Nakaz stosowania ochrony oczu Nakaz stosowania ochrony głowy Nakaz stosowania ochrony słuchu Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych Nakaz stosowania ochrony stóp
DIN 4844-2 D-M006.svg DIN 4844-2 D-M008.svg PN Nakaz używania sygnału.svg Protection individuelle obligatoire contre les chutes.svg   DIN 4844-2 D-M010.svg
Nakaz stosowania ochrony rąk Nakaz stosowania osłony twarzy Nakaz używania sygnału Nakaz używania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości Nakaz umycia rąk Nakaz przechodzenia w oznakowanym miejscu
PN Nakaz stosowania osłony nastawnej.svg    
Nakaz stosowania osłony nastawnej Nakaz stosowania osłony Nakaz stosowania zamknięcia
Znaki informacyjne
E003.svg E005.svg E006.svg E004.svg PN Zatrzymanie awaryjne.svg PN Telefon awaryjny.svg
Pierwsza pomoc medyczna Prysznic bezpieczeństwa Prysznic do przemywania oczu Nosze Zatrzymanie awaryjne Telefon awaryjny

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. PN-92/N-01256/01
  2. PN-92/N-01256/02
  3. PN-92/N-01256/03

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]