GenICam

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

GenICam (ang.) Generic Interface for Cameras, standard definiujący w sposób ogólny cechy interfejsu programowania aplikacji ( API) dla wszystkich rodzajów kamer przemysłowych stosowanych w systemach wizyjnych.[1] Uniezależnia to sposób przygotowania oprogramowania współpracującego z kamerą od zastosowanego standardu interfejsu komunikacyjnego (np. GigE Vision lub Camera Link) i innych cech urządzenia. Standard GenICam jest zarządzany prze Europejskie Stowarzyszenie Systemów Wizyjnych EMVA (ang.) European Machine Vision Association.[2] Prace nad standardem rozpoczęto w 2003 [3] co zaowocowało zatwierdzeniem w roku 2006 pierwszego modułu GenICam, o nazwie GenApi. Ostatni moduł GenTL zatwierdzono w roku 2008.[4]

Przy tworzeniu standardu uczestniczyło wiele firm z branży systemów wizyjnych w tym:[5]

GenICam zawiera trzy moduły umożliwiające rozwiązanie w sposób ogólny podstawowych zadań w obszarze przemysłowych systemów wizyjnych. Modułami tymi są:

  • GenApi: stosowany do konfiguracji kamery i zapisu informacji o sposobie dostępu do funkcji kamery i sterowania kamerą. Informacje zapisywane w formacie pliku XML;
  • Nazewnictwo standadowych cech (ang.)Standard Feature Naming Convention (SFNC): zawiera zalecane nazwy i typy wspólnych cech kamer dla potrzeb zapewnienia wzajemenj kompatybilności;
  • GenTL: zawiera opis warstwy interfejsu komunikacji w celu nadawania identyfikatorów kamer, pozyskiwania obrazów z kamer i przekazywania ich do oprogramowania użytkowego.

GenICam wspiera grupę pięciu podstawowych funkcji urządzeń wizyjnych:

  1. Konfiguracji kamery,
  2. Przechwytywanie obrazów,
  3. Graficznego interfejsu użytkownika (ang.) Graphical user interface GUI,
  4. Transmisji danych dodatkowych,
  5. Obsługi zdarzeń.


Przypisy