Świetlica środowiskowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Budynek świetlicy środowiskowej "Arka" w Bełchatowie

Świetlica środowiskowa – ośrodek użyteczności publicznej, najczęściej działający na zasadzie wolontariatu, wspierający lokalną społeczność w procesie wychowywania dzieci i młodzieży. Działania świetlic środowiskowych najczęściej ukierunkowane są na dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin patologicznych lub mających trudną sytuację materialną.

Podstawy prawne działań świetlic środowiskowych[edytuj | edytuj kod]

  • Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887),
  • Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami),
  • akty prawa lokalnego uchwalane przez samorządy lokalne

Ogólne cele działań świetlic środowiskowych[edytuj | edytuj kod]

  • współudział w procesie wychowywania z rodziną oraz szkołą
  • pomoc w nauce
  • zapewnianie posiłków podopiecznym
  • organizacja czasu wolnego przez prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych
  • działania mające na celu rozwój zainteresowań podopiecznych
  • wsparcie psychologiczne, socjoterapeutyczne i materialne podopiecznych oraz ich rodzin