Bit na sekundę

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
bit na sekundę [b/s]
Układ informatyczny
Jednostka szybkości transmisji, przepustowości
Typowe symbole wielkości K, C

Bit na sekundę (ang. bit per second, bps) – jednostka natężenia strumienia danych w medium transmisyjnym (np. pomiędzy dwoma komputerami) oraz jednostka przepustowości, czyli maksymalnej ilości informacji, jaka może być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny w jednostce czasu, oznaczana b/s bądź bps.

Powszechnie stosuje się wielokrotności bitu na sekundę. Mogą być one wyrażane z użyciem przedrostków dziesiętnych SI (kilobit na sekundę – kb/s, megabit na sekundę – Mb/s) albo przedrostków dwójkowych IEC 60027–2 (kibibit na sekundę – Kib/s, mebibit na sekundę – Mib/s).

Jednostki pochodne[edytuj]

kb/s, kilobit na sekundę (ang. kilobit per second): 1 kb/s = 1000 b/s

Nie należy mylić z kilobajtami na sekundę. Skrócony zapis tych dwóch jednostek jest niemal identyczny, różni się jedynie wielkością litery 'B'. Kilobity na sekundę to kb/s (małe 'b'), natomiast kilobajty na sekundę to kB/s (wielkie 'B'). Ta subtelna różnica w zapisie nie jest adekwatna do różnicy między tymi jednostkami w rzeczywistości, ponieważ 1 kb/s to szybkość transmisji dokładnie 8 razy mniejsza niż 1 kB/s (1 kB = 8 kb).
Jednostkę kilobity na sekundę stosuje się powszechnie do określania maksymalnej przepustowości kanału komunikacji (np. łącza internetowego). Nie służy jednak do określania prędkości przesyłu danych w danym momencie, wielkość taką opisujemy za pomocą kilobajtów na sekundę.

Mb/s (Mbit/s), megabit na sekundę: 1 Mb/s = 106 b/s = 1 000 000 b/s.

Gb/s, gigabit na sekundę: 1 Gb/s = 109 b/s = 1 000 000 000 b/s.

Tb/s, terabit na sekundę: 1 Tb/s = 1012 b/s = 1 000 000 000 000 b/s.

Uwaga:   W wielu specyfikacjach technicznych nie są stosowane przedrostki „binarne” Ki, Mi, Gi oraz Ti i wówczas może być, że: 1 kb/s = 1024 b/s, 1 Mb/s = 10242 b/s, 1 Gb/s = 10243 b/s, itd.

Przepustowość łącza a szybkość transferu danych[edytuj]

Obliczmy, ile czasu zajmie przesłanie pliku o rozmiarze 1 MiB na łączu internetowym o przepustowości 128 kb/s.

rozmiar pliku = 1 MiB = 1024 KiB = 1048576 B = 8388608 b.
przepustowość łącza = 128 kb/s = 128 · 1000 b/s = 128000 b/s.
t = rozmiar pliku / przepustowość łącza,
t = (8388608 b) / (128000 b/s),
t = 65,536 s ≈ 1 min 6 s.

Jeśli natomiast dysponujemy łączem o przepustowości 128 Kib/s, czas ten wyniesie:

przepustowość łącza = 128 Kib/s = 128 · 1024 b/s = 131072 b/s.
t = (8388608 b) / (131072 b/s),
t = 64 s = 1 min 4 s.

Zobacz też[edytuj]