Przejdź do zawartości

Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

2007

Patron

płk Stanisław Sitek

Dowódcy
Obecny

płk Piotr Niemiec

Organizacja
Dyslokacja

Mińsk Mazowiecki

Formacja

Żandarmeria Wojskowa

Podległość

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej im. płk Stanisława Sitka (CSŻW) – specjalistyczna jednostka organizacyjna Żandarmerii Wojskowej, właściwa w zakresie realizowania zadań szkoleniowych i doskonalenia zawodowego żołnierzy ŻW i innych podmiotów, działająca zgodnie z rozkazami i poleceniami komendanta centrum. Stanowi główną bazę dydaktyczno-metodyczną Żandarmerii Wojskowej[1].

Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej zostało sformowane w 2007 w Mińsku Mazowieckim na podstawie zarządzenia ministra obrony narodowej MON nr 59/Org./P1 z 14 sierpnia 2007, decyzji Nr PF-73/ Org./SSG/ZOiU-P1 MON i rozkazu komendanta głównego ŻW Nr Z-63/Org. z 16 października 2007. Centrum jest jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio komendantowi głównemu Żandarmerii Wojskowej[1].

Początkowo szkolenie podoficerów prowadzono formalnie nadal w ramach Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. W 2019 utworzono w Szkołę Podoficerską Żandarmerii Wojskowej[2].

Główne zadania[edytuj | edytuj kod]

Do głównych zadań Centrum należy realizowanie zadań szkoleniowych i doskonalenia zawodowego żołnierzy jednostek organizacyjnych ŻW i innych podmiotów, na podstawie rozkazów komendanta głównego ŻW oraz zawartych umów i porozumień, w zakresie:
1) organizowania kursów i szkoleń:
a) dla oficerów i podoficerów:
— przygotowujących się do objęcia po raz pierwszy stanowiska służbowego w ŻW,
— podwyższających i doskonalących kwalifikacje zawodowe,
— przygotowywanych do obsadzenia stanowisk w misjach zagranicznych oraz strukturach wielonarodowych,
b) instruktorsko-metodycznych,
c) specjalistycznych dla szeregowych zawodowych ŻW;
2) nauczania języków obcych;
3) opracowywania i uaktualniania programów szkolenia, instrukcji i poradników oraz specjalistycznych publikacji;
4) udziału w pracach grup operacyjno-procesowych powoływanych w terenowych jednostkach organizacyjnych ŻW w postępowaniach karnych o skomplikowanym charakterze i wszczętych w sprawie nieznanych sprawców;
5) udziału w pracach zespołów kontrolujących powoływanych przez komendanta głównego ŻW do przeprowadzenia kontroli kompleksowych i problemowych w terenowych i specjalistycznych jednostkach organizacyjnych ŻW;
6) realizowania zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych;
7) realizowania zadań związanych z funkcjonowaniem w ŻW systemu zbierania i upowszechniania doświadczeń;
8) utrzymywania w Centrum gotowości bojowej i mobilizacyjnej;
9) prowadzenia działalności organizacyjno-personalnej;
10) utrzymywania w wysokiej sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
11) organizowania odpraw, narad i konferencji zleconych przez Komendanta Głównego ŻW;
12) zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów teleinformatycznych;
13) realizowania zadań z obszaru ochrony środowiska;
14) zapewnienia przestrzegania przez żołnierzy i pracowników wojska przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy i służby oraz ochrony przeciwpożarowej[1].

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

Centrum funkcjonuje na podstawie etatu GR 001/0 zatwierdzonego przez szefa Sztabu Generalnego WP 24 września 2007, a następnie od 1 września 2010 zgodnie z wykazem zmian Nr Z-456/Org/P1 z 28 czerwca 2010 do etatu GR 001/0[3]. 1 lipca 2011 stan ukompletowania żołnierzami wynosił 86%[3].

 • sekcja personalno-organizacyjna,
 • sekcja wychowawcza,
 • sekcja wewnętrzna i ochrony informacji niejawnych,
 • wydział dydaktyczny,
 • sekcja badań i metodyki nauczania,
 • sekcja współpracy międzynarodowej,
 • wydział organizacyjny[1].

Tradycje[edytuj | edytuj kod]

3 czerwca 2015 minister obrony narodowej dla zachowania tradycji żandarmerii z okresu międzywojennego decyzją Nr 196/MON ustalił, że Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:

 • Szkoły Żandarmerii (1918-1922);
 • Centralnej Szkoły Żandarmerii (1922-1927);
 • Dywizjonu Szkolnego Żandarmerii w Grudziądzu (1927-1930);
 • Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu (1930-1939)

oraz otrzymuje imię płk. Stanisława Sitka[4].

Komendanci[edytuj | edytuj kod]

 • płk Krzysztof Gombrych (1 I 2008 – 28 II 2009)[3]
 • płk Wiesław Chrzanowski (1 III 2009[3] – 16 X 2012)
 • płk dr Piotr Płonka (od 16 X 2012)
 • płk dr Robert Pawlicki (XI 2016 – 29 III 2018)[5]
 • płk dr Sławomir Niemirka (29 III 2018[5] – 16 XI 2021[6])
 • płk Piotr Niemiec (od 16 XI 2021)[6]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d Zarządzenie Nr 46/MON ministra obrony narodowej z dnia 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej i szczegółowego zakresu działania Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. INFOR PL S.A. [dostęp 2024-02-16].
 2. Tradycje. Szkoła Podoficerska Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. [dostęp 2023-05-25]. (pol.).
 3. a b c d Funkcjonowanie Żandarmerii Wojskowej : informacja o wynikach kontroli. Najwyższa Izba Kontroli, 2012-03-23. [dostęp 2024-05-29].
 4. Decyzja Nr 196/MON z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. Departament Prawny MON. [dostęp 2024-03-16].
 5. a b Pożegnanie z Żandarmerią Wojskową. Grupa MEDIUM Sp. z o.o.. [dostęp 2024-05-21].
 6. a b Przekazanie obowiązków na stanowisku komendanta. Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. [dostęp 2024-03-16].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]