EBITDA

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

EBITDA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (ang. amortization) oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (ang. depreciation)[1].

EBITDA = przychodykoszty operacyjne bez amortyzacji[potrzebny przypis]

lub

EBITDA = wynik operacyjny + amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych + amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

EBITDA jest stosowana do analizy rentowności przedsiębiorstwa, pomija konsekwencje operacji finansowych i amortyzacji dawnych inwestycji[2]. Poprzez wyłączenie amortyzacji możliwe jest lepsze ujęcie podstawowych przepływów pieniężnych generowanych na działalności operacyjnej[2].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Eduardo Martinez Abascal: Finance for Managers. Maidenhead: McGraw-Hill Education, 2012, s. 5. ISBN 978-0-07-714007-6.
  2. a b Iwona Cieślak, Ewa M. Kwiatkowska. Narzędzia rachunkowości w praktyce działania regulatora sektorowego w telekomunikacji. „Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie”. 2/2015. s. 40-41.