Przejdź do zawartości

Europejska Szkoła Administracji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Europejska Szkoła Administracji (ang. European Administrative School, . Scuola Europea Di Amministrazione) – oficjalny skrót: EAS – została utworzona 26 stycznia 2005 r., jako specyficzny rodzaj szkoły, będący odrębną, europejską akademią dyplomatyczną. Rolą ESA jest organizowanie szkoleń z wykorzystaniem sieci współpracujących ze sobą krajowych akademii dyplomatycznych.

Podstawa prawna i historia szkoły[edytuj | edytuj kod]

Powołana na podstawie Decyzji Sekretarzy Generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, Sekretarzy Generalnych Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie organizacji i działania Europejskiej Szkoły Administracji z 26 stycznia 2005 r. (2005/119/WE, OJ L37/17 z 10.02.2005).

ESA w powiązaniu z Europejską Służbą Działań Dyplomatycznych (ESDZ) Unii Europejskiej stanowić ma w przyszłości swego rodzaju interinstytucjonalną jednostkę koordynującą proces szkoleń dla poszczególnych dyplomatów, funkcjonariuszy europejskich instytucji unijnych. Jednym z celów Szkoły jest przekazywanie wspólnych wartości instytucjom wspólnotowym, co świadczy o ambicjach integracyjnych wobec tzw. unijnego korpusu urzędniczego.

Formuła Szkoły i jej geneza sięga jeszcze roku 2000, kiedy rozpoczęto głębsze doświadczenia z prowadzenia szkoleń dla całego korpusu urzędniczego Unii Europejskiej, przez Wiceprzewodniczącego Komisji UE – Neila Kinnocka.

Siedziba[edytuj | edytuj kod]

Europejska Szkoła Administracji posiada obecnie (stan na 2010 r.) dwa oddziały:

Organizacja Europejskiej Szkoły Administracji[edytuj | edytuj kod]

 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

ESA gotowość organizacyjną do szkolenia osiągnęła już 10 lutego 2005 r.

Organizacyjnie ta instytucja naukowo-szkoleniowa podzielona jest na dwa piony, zajmujące się:

  1. projektowaniem i wdrażaniem systemów szkoleń;
  2. planowaniem i organizacją treningów.

Organy szkoły[edytuj | edytuj kod]

 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Zespół Planowania i Organizacji:

Podzespół luksemburski:

Zespół ds. Rozwoju:

Cele i zadania ESA[edytuj | edytuj kod]

Za swe pierwsze zadanie obrała przeprowadzenie szkoleń w określonych obszarach dla członków sztabu Unii. Kursy szkoły mają charakter otwarty dla urzędników/pracowników wszystkich instytucji unijnych. Dzięki temu ESA pomaga i przyczynia się do rozciągnięcia wspólnych wartości, promując lepsze zrozumienie prawa europejskiego wśród sztabu urzędniczego UE. Dzięki szkoleniom Szkoła ma także powodować wzrost osiągnięć w zakresie rozwoju gospodarczego w skali makro. Szkolenia unijnych dyplomatów odbywają się w ścisłej współpracy, w grupach treningowych (szkoleniowych) wszystkich instytucji UE, a to dlatego, by uniknąć sytuacji powtarzania tych samych szkoleń przez poszczególnych urzędników.

Zakres działalności ESA to[1]:

  • szkolenia dla nowych pracowników,
  • szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności w miejscu pracy,
  • szkolenia w zakresie zarządzania i rozwoju zdolności przywódczych,
  • warsztaty dotyczące dobrego samopoczucia,
  • roczny obowiązkowy program szkoleń dla około 80 pracowników na stanowiskach asystenckich w instytucjach UE,
  • krótkie wizyty studyjne dla nowo zatrudnionych pracowników krajowej administracji publicznej z krajów UE odpowiedzialnych za sprawy europejskie w ramach programu Erasmus dla administracji publicznej.

Wszystkie programy nauczania i treningi Szkoły skupiają się na umiejętnościach, poglądach, stanowiskach i zachowaniach ponieważ te są cenione i niezbędne, bez względu z jakiej instytucji wywodzi się szkolony urzędnik. Programy szkoleniowe mają być również bardzo praktyczne w odniesieniu do poszczególnych odbiorców, gdyż preferowane jest efektywne przekazywanie nauki i treści szkoleń (wiedzy praktycznej) ze względu na miejsce pracy szkolonego urzędnika. Poszczególni urzędnicy wówczas zdobytą wiedzę mają wprost wykorzystywać w największym stopniu w doświadczeniu zawodowym i swej pracy.

Reasumując, ESA przede wszystkim w swej roli ma dostarczać jak najwięcej potrzebnej do wykorzystania wiedzy praktycznej – dopasowanej wręcz "na zamówienie", "szytej na miarę" (ang. tailor-made) dla indywidualnego urzędnika unijnych instytucji czy agencji UE.

Informacje dodatkowe[edytuj | edytuj kod]

EAS jest aktywnym członkiem sieci Dyrekcji Instytutów i Szkół Administracji Publicznej (ang. Directors of Institutes and Schools of Public Administration, DISPA). A ze względu na nowatorskie podejście do szkoleń, treningów i rozwoju Szkoła wywołała sobą spore zainteresowanie.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Europejska Szkoła Administracji [online], Unia Europejska [dostęp 2022-02-22] (pol.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]