Szkoła (oświata)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Sala lekcyjna w skansenie wsi łowickiej w Maurzycach
Gotowy formularz szkolnego usprawiedliwienia z lat 30. XX wieku
Szkoła na świeżym powietrzu w Afganistanie

Szkołainstytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel.

Rodzaje szkół w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Obecnie w Polsce wyróżnia się następujące typy szkół:

Szkolne oceny – ogólnopolski system oceniania nauki w szkołach

 Osobny artykuł: Szkolna skala ocen w Polsce.
OCENY STOSOWANE W SZKOŁACH,
Z WYJĄTKIEM SZKOŁY WYŻSZEJ[1]
Nazwa Skrót Wartość liczbowa
niedostateczny ndst/nd 1
dopuszczający dop/dp/dps 2
dostateczny dst/dt 3
dobry db 4
bardzo dobry bdb/bd 5
celujący cel 6

W praktyce szkolnej stosuje się oceny z symbolami + i -, niekiedy też z dwoma minusami: =. Dla przykładu ocena 4- (-4, słaba czwórka) jest słabsza od całej 4, ale lepsza niż 3+ (mocna trójka). Stosuje się ją, kiedy uczeń ma minimalną wiedzę, która jednak wystarcza na daną ocenę, tutaj dobrą. Ocen z plusami i minusami nie używa się jednak przy ocenianiu końcowo-rocznym, ze względu na to, że oceny te nie są wymienione w rozporządzeniu. Stosowanie ich w ocenianiu śródrocznym (na koniec semestru) uzależnione jest od uregulowań statutu szkoły, który ustala sposób oceniania cząstkowego i semestralnego.

W przeszłości, do lat 80. XX wieku, w polskich szkołach stosowany był węższy niż dziś system ocen, w którym ocenę niedostateczną oznaczano cyfrą 2, dostateczną jako 3, dobrą jako 4, a bardzo dobrą 5. Podobnie jak dziś stosowało się oceny ze znakami + i -, które nie pojawiały się na świadectwach.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

  1. W szkole wyższej stosuje się oceny w skali od 2 (niedostateczny) do 5 (bardzo dobry); występują też oceny 3+ i 4+.