Euroregion Niemen

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Euroregion Niemeneuroregion utworzony 6 czerwca 1997 na zasadzie trójstronnego porozumienia między Polską, Litwą oraz Białorusią. Powstał w celu współpracy regionów, intensyfikacji kontaktów społecznych, gospodarczych i politycznych. Obszary te łączy wspólne dziedzictwo geograficzne, historyczne, kulturowe oraz podobna tradycja.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Inicjatywa utworzenia euroregionu pojawiła się na początku 1995 roku w Deklaracji II Bałtyckiego Forum Gospodarczego, a w listopadzie podpisano porozumienie o utworzeniu Biura Euroregionu Niemen. W dniu 6 czerwca 1997 roku w Augustowie „Porozumienie o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregion Niemen”, podpisali przedstawiciele strony polskiej, białoruskiej i litewskiej[1]. 4 kwietnia 2002 roku w Białymstoku przyjęto w skład Związku obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej[2].

Celem podpisania „Porozumienia o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregionu Niemen” jest rozwój współpracy regionów przygranicznych w następujących dziedzinach:

 • wszechstronnego rozwoju ekonomicznego
 • zagospodarowania przestrzennego
 • infrastruktury publicznej
 • oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu i turystyki
 • ochrony środowiska
 • likwidacji zagrożeń i klęsk żywiołowych
 • rozwijania kontaktów między mieszkańcami obszarów przygranicznych oraz współpracy instytucjonalnej, a także współpracy podmiotów gospodarczych.

W ramach Euroregionu Niemen istnieją grupy robocze: gospodarcza, turystyczna, ds. ochrony środowiska, ds. społecznych, ds. gospodarki przestrzennej.

Władze Związku Transgranicznego[edytuj | edytuj kod]

 • Rada Związku
 • Prezydium Rady Związku
 • Sekretariat Związku
 • Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym władz Związku

Ostatnie posiedzenie Rady Związku Transgranicznego Euroregionu Niemen odbyło się 5 marca 2014 roku w Białymstoku. [3]

Skład Związku Transgranicznego[edytuj | edytuj kod]

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” i jego członkowie[edytuj | edytuj kod]

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” jest częścią Związku Transgranicznego EN po stronie polskiej, posiadającą osobowość prawną. Swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności obszar „Euroregionu Niemen".

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy samorząd terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej i organizacja pozarządowa prowadząca działalność na terenie RP, która na mocy uchwały właściwych organów wyraziła wolę przystąpienia do Stowarzyszenia.

Władze Stowarzyszenia[edytuj | edytuj kod]

 • Konferencja Krajowa – zebranie członków Stowarzyszenia
 • Konwent – kieruje całokształtem, o jego składzie decyduje Konferencja Krajowa
 • Komisja Rewizyjna[4].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]