fstab

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

fstab (skrót od ang. file systems table) – plik konfiguracyjny zwykle występujący w systemie operacyjnym UNIX i innych systemach jemu pokrewnych.

Znajduje się on zwykle w katalogu /etc i zawiera informacje na temat znajdujących się w systemie dysków twardych i ich partycji oraz sposobu, w jaki mają być montowane.

Przykład pliku fstab w systemie Red Hat Linux:

# device name		mount point		fs-type	options		dump-freq pass-num
LABEL=/         /            ext3  defaults    1 1
none          /dev/pts        devpts gid=5,mode=620 0 0
none          /proc          proc  defaults    0 0
none          /dev/shm        tmpfs  defaults    0 0

# my removable media
/dev/cdrom       /mnt/cdrom       udf,iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0 0
/dev/fd0        /mnt/floppy       auto  noauto,owner,kudzu 0 0

# my NTFS Windows XP partition
/dev/hda1        /mnt/WinXP       ntfs  ro,defaults   0 0

/dev/hda6        swap          swap  defaults    0 0

# my files partition shared by windows and linux
/dev/hda7        /mnt/shared       vfat  umask=000    0 0

Pierwsza kolumna oznacza plik blokowy urządzenia, np. dla pierwszej partycji podstawowej na dysku (E)IDE podpiętym do głównej taśmy (primary) w trybie master będzie to /dev/hda1.

Druga kolumna oznacza miejsce zamontowania urządzenia, zwykle jest to katalog w katalogu /mnt (w niektórych nowszych systemach GNU/Linux zamiast /mnt używa się /media).

Trzecia kolumna oznacza system plików na partycji, np.

Czwarta kolumna oznacza opcje montowania, zwykle wpisuje się defaults

Piąta kolumna to parametry dla programu dump, który archiwizuje partycje.

Szósta kolumna (ostatnia) to kolejność sprawdzania systemu plików na partycjach przez program fsck, który jest uruchamiany, jeżeli podczas uruchamiania systemu zostały wykryte błędy.

Plik fstab może mieć inne oznaczenia w niektórych systemach operacyjnych np. /etc/vfstab w systemie Solaris.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]