Gaudeamus igitur

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Gaudeamus igitur
Radujmy się więc
ilustracja
Tekst

nieznany, 1287

Muzyka

nieznany, 1782

Lata obowiązywania

od 1959

Gaudeamus igitur (łac. „Radujmy się więc”) – studencka pieśń hymniczna, śpiewana obecnie w czasie uroczystości akademickich, pierwotnie prawdopodobnie podczas nieoficjalnych spotkań studenckich.

Powstała w XIII lub XIV stuleciu, w środowisku uniwersytetu w Heidelbergu lub Sorbony. Sebastian Brant wspomina hymn z 1267 roku o nazwie Gaudeamus igitur. Według swego gatunku Gaudeamus to pieśń pohulankowa wagantów, wśród których byli również studenci. W ciągu wieków pieśń przekazywano ustnie, toteż istnieje wiele jej wersji. Jedna z wersji tekstu łacińskiego została zapisana w 1781 roku przez wędrownego poetę niemieckiego Christiana Wilhelma Kindlebena. Melodia pochodzi z 1717 roku i oparta jest na pieśni Johanna Christiana Güntera Brüder, lasst uns lustig sein („Bracia, weselmy się”).

Motyw Gaudeamus igitur słychać na końcu Uroczystej Uwertury Akademickiej (Akademische Festouvertüre c-moll, op. 80) Johannesa Brahmsa, który w ten sposób chciał okazać wdzięczność Senatowi Uniwersytetu Wrocławskiego (wówczas w Królestwie Prus), z rąk którego w 1879 roku kompozytor otrzymał doktorat honoris causa.

Tekst[edytuj | edytuj kod]

Gaudeamus igitur,
Iuvenes dum sumus,
Gaudeamus igitur,
Iuvenes dum sumus,
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem,
Nos habebit humus,
Nos habebit humus.
Vivat Academia,
Vivant Professores,
Vivat Academia,
Vivant Professores,
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
Semper sint in flore,
Semper sint in flore!

Muzyka[edytuj | edytuj kod]


  <<
    \chords {
      g2. c d:7 g s c d:7 g
      d g4:/d d2 d2. g4:/d d2
      g4:/b c s g:/d b:7/dis e:m
      g4:/b c s g:/d d:7 g
    }
    \new Voice = "default" { \relative c'' {
    \key g \major \time 3/4
    \set Timing.beamExceptions = #'()
    \set Timing.beatStructure = 1,1,1
      \repeat unfold 2 { g8. d16 4 g4 e8. 16 2--
      fis8. g16 a4 fis g8( b) g2-- }
      \repeat unfold 2 { fis8. g16 a4-. 4-. b8. g16 a4-. 4-. }
      g8 fis e( c') b( a) b4( a) g--\fermata
      g8 fis e( c') b( a) d4( fis,) g--\fermata \bar ":|."
  }}
  \new Lyrics \lyricsto "default" {
    \set stanza = "1. "
    Gau -- de -- a -- mus i -- gi -- tur, ju -- ve -- nes dum su -- mus!
    Gau -- de -- a -- mus i -- gi -- tur, ju -- ve -- nes dum su -- mus!
    Post ju -- cun -- dam ju -- ven -- tu -- tem, 
    post mo -- les -- tam se -- nec -- tu -- tem,
    nos ha -- be -- bit __ hu -- mus,
    nos ha -- be -- bit __ hu -- mus.
  }
  >>
  
  \layout { indent = #0 }
  \midi { \tempo 4 = 120 }

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]