Infrastructure for Spatial Information in the European Community

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Infrastruktura Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (ang. Infrastructure for Spatial Information in the European Community, INSPIRE) – dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2007, opublikowana w Dzienniku Urzędowym 25 kwietnia 2007 i obowiązująca od 15 maja 2007 roku.

Dyrektywa ustanawia jednolitą infrastrukturę informacji przestrzennej (ESDI – European Spatial Data Infrastructure) dla Unii Europejskiej i państw EFTA.

Na implementację ESDI ma składać się kilka elementów:

 • dane
 • metadane (informacja o danych)
 • usługi (wyszukiwania, przeglądania, ściągania, transformacji i odwołania)

Dyrektywa ustala 34 grupy tematyczne danych przestrzennych, które będą musiały być opublikowane w formie przewidzianej przez model danych narzucony w przepisach implementacyjnych Dyrektywy (IR – Implementing Rules). Dane te będą musiały być opisane metadanymi i obowiązkowo być udostępnione poprzez przewidziane dyrektywą usługi, przy czym nie jest powiedziane, że udostępnienie ma być bezpłatne.

34 grupy tematyczne danych podzielono na 3 klasy według ważności – patrz załączniki 1, 2 i 3 Dyrektywy.

Załącznik 1
 1. Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych
 2. Systemy siatek geograficznych
 3. Nazwy geograficzne
 4. Jednostki administracyjne
 5. Adresy
 6. Działki katastralne
 7. Sieci transportowe
 8. Hydrografia
 9. Obszary chronione
Załącznik 2
 1. Ukształtowanie terenu
 2. Użytkowanie terenu
 3. Sporządzanie ortoobrazów
 4. Geologia
Załącznik 3
 1. Jednostki statystyczne
 2. Budynki
 3. Gleba
 4. Zagospodarowanie przestrzenne
 5. Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi
 6. Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe
 7. Urządzenia do monitorowania środowiska
 8. Obiekty produkcyjne i przemysłowe
 9. Obiekty rolnicze oraz akwakultury
 10. Rozmieszczenie ludności – demografia
 11. Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze
 12. Strefy zagrożenia naturalnego
 13. Warunki atmosferyczne
 14. Warunki meteorologiczno-geograficzne
 15. Warunki oceanograficzno-geograficzne
 16. Regiony morskie
 17. Regiony biogeograficzne
 18. Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne
 19. Rozmieszczenie gatunków
 20. Zasoby energetyczne
 21. Zasoby mineralne

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (CELEX: 32007L0002)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]