Inkluzja społeczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Inkluzja społeczna (społeczne włączenie; integracja społeczna) – proces włączania jednostek, grup czy kategorii społecznych (np. osób niepełnosprawnych) w funkcjonowanie szerszego społeczeństwa. Jest zjawiskiem odwrotnym do ekskluzji (wykluczenia społecznego, marginalizacji).

Kraje członkowskie UE od dawna[1] starają się przeciwdziałać ekskluzji poprzez szereg działań inicjowanych przez rządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa prywatne[2]. Wskaźniki statystyczne, związane z zagadnieniami inkluzji społecznej są regularnie zbierane i publikowane przez Eurostat[1].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b Social inclusion statistics. Eurostat, 2014-03. [dostęp 2014-09-01]. (ang.).
  2. Atlas dobrych praktyk inkluzji społecznej i zawodowej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 2011 (pol.).