Instytut Rozwoju Służb Społecznych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Instytut Rozwoju Służb Społecznych (IRSS) w Warszawie powstał w 1998 r. na podstawie zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia l lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Instytutu Rozwoju Służb Społecznych (Dz.Urz. MPiPS Nr l, poz. l). Instytut jest jednostką nadzorowaną Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Instytut prowadzi działalność naukową, badawczą i analityczną w zakresie pomocy społecznej realizowanej przez podmioty administracji publicznej, organizacje pozarządowe, osoby prawne i fizyczne,

Instytut wydaje specjalistyczne periodyki: miesięcznik Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, dwumiesięcznik Praca Socjalna, kwartalnik Niepełnosprawność i Rehabilitacja oraz książki z zakresu teorii i praktyki pracy socjalnej, prezentowane w serii wydawniczej EX LIBRIS PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Instytutem kieruje dyrektor dr Sergo Kuruliszwili, zastępcą dyrektora jest Joanna Staręga-Piasek.

W 2016, w związku z zadłużeniem jednostki oraz brakiem skutecznych działań naprawczych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło działania w kierunku likwidacji Instytutu[1]. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 27 lutego 2017[2] Instytut zakończył działalność w dniu 28 lutego 2017, a jego likwidacja została wyznaczona na okres od 1 marca 2017 do 31 grudnia 2017.


Rada Naukowa Instytutu
[edytuj | edytuj kod]

Przewodniczący Rady:

Zastępca Przewodniczącego Rady:

Członkowie Rady:

 • prof. dr hab. Piotr Błędowski,
 • prof. APS dr hab. Jan Łaszczyk,
 • dr Tomasz Kaźmierczak,
 • dr Remigiusz Kijak,
 • dr Sergo Kuruliszwili – dyrektor Instytutu,
 • dr Anna Olech,
 • dr Agnieszka Skowrońska,
 • dr Joanna Staręga-Piasek – zastępca dyrektora Instytutu,
 • mgr Bartosz Chmielewski,
 • mgr Emilia Czerniakiewicz,
 • mgr Anna Drelich,
 • mgr Anna Kuczyńska,
 • mgr Marcin Teodorczyk,
 • mgr Andrzej Trzeciecki.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]