Jan Proski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jan Proski z Kosiczyna herbu Samson (zm. ok. 1708 roku) – kasztelan czernihowski, starosta nakielski w latach 1668–1683, dworzanin królewski.

Jako senator wziął udział w sejmie elekcyjnym 1697 roku[1].

Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa kaliskiego w 1669 roku[2]. Jako poseł na sejm konwokacyjny 1674 roku z województwa kaliskiego był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 15 stycznia 1674 roku na tym sejmie[3]. W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa poznańskiego. Poseł sejmiku średzkiego województw poznańskiego i kaliskiego na sejm koronacyjny 1676 roku[4]. W 1697 r. brał udział w elekcji Augusta II i podpisał "oznajmienie króla nowo obranego" - dokument relacyjny o wyborze krola skierowany do sejmików.[1], podpisał jego pacta conventa[5].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674
  • Urzędnicy Wielkopolscy XV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Adam Bieniaszewski, 1987, s. 224.
  • Oznajmienie króla nowo-obranego" - druk sejmowy z 1697 r.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Leszek Andrzej Wierzbicki, Senatorowie koronni na sejmach Rzeczypospolitej, Warszawa 2017, s. 130.
  2. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s]
  3. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 130.
  4. Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 246.
  5. Actum in Curia Regia Varsaviensi, 1697 feriâ secundâ post festum Sanctae Margarethae Virginis [...] proximâ anno [...] 1697, s. 19.