Karbon14

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Karbon14
Tworzenie grafiki wektorowej
Logo Karbon14
Logo programu
Interfejs programu
Interfejs programu
Autor Zespół Karbon14 / KDE
System operacyjny Windows, Linux, Unix
Pierwsze wydanie 1998
Aktualna wersja stabilna 2.9.11 [±]
(3 lutego 2016[1])
Aktualna wersja testowa 2.9 Beta 3 [±]
(13 lutego 2015[2])
Licencja LGPL
Strona internetowa

Karbon 14 – program do tworzenia grafiki wektorowej, rozwijany przez społeczność KDE. Może przetwarzać typowe figury geometryczne i pozwala tworzyć proste rysunki i ilustracje. Program ten można znaleźć w pakiecie Calligra dla systemu Linux.

Obsługiwane formaty[edytuj]

Formaty importu grafiki[edytuj]

 • Dokument Karbon14 (Format KOffice)
 • Skalowalna Grafika Wektorowa (SVG)
 • Plik XML
 • Obraz EPS
 • Plik obrazu MSOffice
 • Dokument Adobe Illustrator

Formaty eksportu grafiki[edytuj]

 • Dokument Karbon14 (Format KOffice)
 • Dokument Karbon14 (Nieskompresowany XML)
 • Obraz PNG
 • Skalowalna Grafika Wektorowa (SVG)
 • Obraz EPS
 • Format obrazu programu GIMP
 • Metaplik Windows
 • Dokument Adobe Illustrator

Interfejs programu[edytuj]

Karbon14-interface.png
1 - pasek rozwijalnych menu
2 - pasek pliku
3 - pasek widoku
4 - pasek ustawień kolejności obiektów
5 - pasek narzędzi
6 - podgląd edycji
7 - pasek wtyczek
8 - pasek wyrównania obiektów
9 - pole edycji rysunku

Wtyczki[edytuj]

 • Flatten Path - spłaszczenie figury (poprzez usunięcie części węzłów)
 • Insert Knots - dodanie węzła na ścieżce
 • Round Corners - zaokrąglenie kątów
 • Shadow Effect - rzucenie cienia pod figurą
 • Whirl/Pinch - skręcenie figury
Karbon14-plugins.png

Kolejność obiektów[edytuj]

Bring to Front - ustaw na wierzchu Raise - ustaw wyżej Lower - ustaw niżej Send to Back - ustaw na spodzie

Karbon14-object-order.png

Wyrównanie obiektów[edytuj]

 • Align Left - wyrównanie do lewej
 • Align Center (Horizontal) - wyrównanie do środka, horyzontalnie
 • Align Right - wyrównanie do prawej
 • Align Top - wyrównanie do góry
 • Align Center (Vertical) - wyrównanie do środka, wertykalnie
 • Align Bottom - wyrównanie do dołu
Karbon14-object-align.png

Overview - podgląd edycji[edytuj]

Domyślnie okno to zlokalizowane jest z prawej strony, obok okna edycji rysunku.

Document - zakładka z podglądem rysunku. Można, prócz wyglądu miniaturki całego rysunku, sprawdzić jego wielkość, liczbę warstw, oraz format kartki na jakiej jest rysowany.

Layers - w zakładce tej możliwy jest podgląd poszczególnych warstw, grup obiektów i pojedynczych obiektów. Po kliknięciu na którąś z gałęzi zaznaczony zostanie odpowiedni obiekt, lub ich grupa, w oknie edycji rysunku. Można tu także dodawać lub usuwać warstwy.

History - zakładka, w której ukazane są wszystkie dokonane zmiany. Historię zmian można, dla wygody, pogrupować.

Narzędzia[edytuj]

Karbon14-tools.png
1 - narzędzie wyboru
2 - narzędzie obracające obiekty
3 - narzędzie rysujące spirale
4 - narzędzie rysujące czworokąty
5 - narzędzie rysujące sinusoidy
6 - narzędzie rysujące wielokąty
7 - narzędzie wyboru deseniu
8 - narzędzie dodające obrazy (png, jpg, gif)
9 - narzędzie rysujące krzywe łamane
10 - okno wyboru obramowania i wypełnienia
11 - narzędzie do edycji węzłów
12 - shear
13 - narzędzie rysujące prostokąty z zaokrąglonymi rogami
14 - narzędzie rysujące gwiazdy
15 - narzędzie rysujące elipsy
16 - narzędzie do wstawiania tekstu
17 - narzędzie do edycji gradientów
18 - narzędzie powiększania
a - brak wypełnienia
b - wypełnienie kolorem
c - wypełnienie gradientem
d - deseń

Okno wyboru obramowania i wypełnienia

Karbon14-tools-stroke&fill.png
1 - ustawienie koloru konturu
2 - ustawienie koloru wypełnienia

Opcje i ustawienia poszczególnych narzędzi[edytuj]

Po wybraniu odpowiedniego narzędzia, używamy go, klikając i przeciągając kursorem po polu edycji obrazu. Opcje narzędzi będą wówczas ustawione na domyślne, lub takie z jakich skorzystano przy poprzednim użyciu narzędzia.

Okno opcji i ustawień narzędzia otwieramy

 • podwójnym kliknięciu na przycisk narzędzia
 • po wybraniu narzędzia kliknięcie na pole edycji obrazu (bez przeciągania)

Narzędzie wyboru

 • Select in current layer - wybór w aktualnej warstwie
 • Select in visible layers - wybór w widocznej warstwie
 • Select in selected layer - wybór w wybranej warstwie
Rysowanie spiral
typy i okno ustawień

Spirale

 • Type - typ spirali
  • Round - okrągła
  • Rectangular - wielokątna
 • Radius - odstępy między poszczególnymi punktami a środkiem figury
 • Segments - liczba segmentów, z których zrobiona będzie spirala
 • Fade - wartość odpowiedzialna za stopień skręcenia spirali
 • Orientation - kierunek skręcenia spirali
  • Clockwise - kierunek zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
  • Counter Clockwise - kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara

Czworokąty

 • Width - szerokość czworokąta
 • Height - wysokość czworokąta

Sinusoidy

 • Width - szerokość sinusoidy
 • Height - wysokość sinusoidy
 • Periods - okresy (powtórzenia)

Wielokąty

 • Radius - odstępy między poszczególnymi punktami a środkiem figury
 • Edges - liczba wierzchołków

Deseń

 • New (png jpg gif) - nowy deseń z pliku
 • Delete - usuń deseń

Czworokąty o zaokrąglonych rogach

 • Width - szerokość figury
 • Height - wysokość figury
 • Edge radius X - zaokrąglenie, odstęp od wierzchołka, współrzędna X
 • Edge radius Y - zaokrąglenie, odstęp od wierzchołka, współrzędna Y
Rysowanie gwiazd
typy i okno ustawień

Gwiazdy

 • Type star - typ gwiazdy
  • Outline - obrys
  • Spoke - szprychowany wielokąt
  • Wheel - koło (szprychy bez obramowania)
  • Polygon - wielokąt (samo obramowania)
  • Framed Star - ramka (obrys w obramowaniu)
  • Star - gwiazda (pn. pentagram, heksagram, itp.)
  • Gear - przekładnia, podstawa trójkąta tworzącego ramię gwiazdy, jest mniejsza niż ramię tegoż trójkąta (trójkąty tworzące ramiona gwiazdy są trójkątami równoramiennymi, a nie, jak poprzednio, równobocznymi)
 • Outer radius - odstępy między poszczególnymi punktami zewnętrznymi a środkiem figury
 • Inner radius - odstępy między poszczególnymi punktami wewnętrznymi a środkiem figury
 • Edges - liczba wierzchołków
 • Inner angle - kąt przesunięcia wewnętrznych punktów względem punktów zewnętrznych
 • Roundness - zaokrąglenie wierzchołków
Rysowanie elips
typy i okno ustawień

Elipsy

 • Type - typ elipsy
  • Full - pełna
  • Section - figura powstała poprzez usunięcie odcinka elipsy
  • Pie - figura powstała poprzez usunięcie wycinka elipsy
  • Arc - łuk elipsy
 • Width - szerokość elipsy
 • Height - wysokość elipsy
 • Start angle - kąt początkowy
 • End angle - kąt końcowy

Gradient

 • Type - typ gradientu
  • Linear - gradient liniowy
  • Radial - gradient kołowy
  • Conical - gradient stożkowy
 • Repeat - powtarzanie gradientu
  • None - brak powtarzania
  • Reflect - powtarzanie przez odbicie lustrzane
  • Repeat - zwykłe powtarzanie
 • Target - element docelowy
  • Stroke - kontur obiektu
  • Fill - wypełnienie obiektu
 • Overall opacity - stopień widoczności (przezroczystość)
 • Add to Predefinied Gradients - dodaj do zdefiniowanych gradientów
 • Predefinied - zdefiniowane gradienty
  • Delete - usuń
  • Import - importuj z pliku


Zobacz też[edytuj]

 • Inkscape - program do obróbki grafiki wektorowej oparty o bibliotekę graficzną GTK+


 1. Calligra 2.9.11 Released
 2. Calligra 2.9 Beta 3 Released