Przejdź do zawartości

Karta motorowerowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wzór karty motorowerowej i rowerowej obowiązujący od 2004 do 2013 r. (fragment z Dziennika Ustaw z opisem)

Karta motorowerowa – dokument uprawniający do kierowania motorowerem.

Karta motorowerowa w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Od 1983 roku wprowadzono obowiązek posiadania karty motorowerowej przez osoby kierujące motorowerem, chyba że posiadały prawo jazdy. Karta motorowerowa była wydawana osobom, które wykazały się kwalifikacjami i osiągnęły wiek 15 lat. Posiadacz karty motorowerowej, który ukończył 17 lat, mógł ponadto kierować pojazdem zaprzęgowym[1].

W 1991 roku zmieniono przepisy dotyczące kart motorowerowych. Minimalny wiek osoby, który uprawniał do jej wydania obniżono do 13 lat. Posiadacz karty motorowerowej był odtąd uprawniony również do kierowania rowerem, a od 15 roku życia - również do kierowania pojazdem zaprzęgowym[2].

Od 1997 roku karta motorowerowa była dokumentem wymaganym do kierowania motorowerem przez osobę, która nie ukończyła 18 lat. Była wydawana osobom, które wykazały się kwalifikacjami i osiągnęły wiek 13 lat. Dokument ten uprawniał również do kierowania rowerem oraz, pod warunkiem osiągnięcia 15 lat, również pojazdem zaprzęgowym[3].

Od 19 stycznia 2013 roku, to jest po wejściu w życie ustawy o kierujących pojazdami karty motorowerowe nie były już wydawane. Dokumenty wydane przed wejściem w życie ustawy zachowały ważność do czasu ukończenia przez ich posiadaczy 18 roku życia; w przypadku osób powyżej 14 roku życia mogły być również wymienione, na ich koszt, na prawo jazdy kategorii AM[4].

Po wejściu w życie tej ustawy w Polsce do kierowania motorowerem uprawnia prawo jazdy dowolnej kategorii[5], a w przypadku osób, które przed wejściem w życie ustawy ukończyły 18 lat, nie jest wymagane posiadanie żadnego dokumentu[6]. Osiągnięcie tego wieku potwierdza dokument tożsamości albo prawo jazdy.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Art. 75 ustawy z dnia 1 lutego 1983 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1983 r. nr 6, poz. 35)
  2. Art. 1 pkt 42 ustawy z dnia 27 lipca 1991 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1991 r. nr 73, poz. 321)
  3. Art. 96 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. nr 98, poz. 602)
  4. Art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151)
  5. Art. 4 ust. 1 oraz art. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151)
  6. Art. 133 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151)