Kroszyńscy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Kroszyńscy – ród kniaziowski (książęcy) pochodzenia litewskiego, który wziął swoje nazwisko od majątku Kroszyn w Powiecie nowogródzkim[1].

Jan Tęgowski widzi w kniaziach Kroszyńskich potomków Giedymina, przy czym ich bezpośrednim przodkiem był najprawdopodobniej wnuk tegoż dynasty - książę Andrzej Olgierdowicz. Kroszyńscy byli związani z Ziemią Smoleńską. Przenieśli się tam po odebraniu im ich rodowego gniazda w następstwie poparcia, którego udzielili Świdrygielle - młodszemu bratu króla Władysława Jagiełły w trakcie walk o władzę na Litwie z Zygmuntem Kiejstutowicem [2].

Ostatni znani przedstawiciele książęcego rodu Kroszyńskich zostali wraz z matką skazani na banicję w 1683 r. [1].

Wprawdzie według "Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych" prof. K. Rymuta w 1998 r. żyły w Polsce 3 osoby noszące nazwisko Kroszyński[3] ciężko jednakże stwierdzić czy są one potomkami historycznego rodu książąt Kroszyńskich.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b J. Wolff Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku
  2. J. Tęgowski Kilka uwag o genealogii kniaziów Kroszyńskich do końca XV wieku Genealogia tom 15, Poznań-Wrocław 2003
  3. Serwis heraldyczny Ośrodka Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego w Pułtusku, www.herby.com.pl [dostęp 2017-11-24].