Latina (ujednoznacznienie)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii


  • Latina lingua − trzynaste motu proprio papieża Benedykta XVI wydane 10 listopada 2012
  • Patrologia Latina – zbiór pism ojców Kościoła i innych autorów chrześcijańskich piszących po łacinie
  • Vetus latina – zbiorcza nazwa grupy łacińskich przekładów Pisma Świętego
  • Via Latina – starożytna droga rzymska o długości około 216 km, prowadząca z Rzymu do Kapui