Leukopoeza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Hematopoeza w rozwoju ontogenetycznym człowieka

Leukopoeza – proces powstawania leukocytów, u których występują ziarnistości w cytoplazmie czyli granulocytów, w skład których wchodzą neutrofile (granulocyty obojętnochłonne), eozynofile (granulocyty kwasochłonne) oraz bazofile (granulocyty zasadochłonne).

Zachodzi on w narządach krwiotwórczych czyli w szpiku kostnym. Tam z niezróżnicowanej komórki łącznotkankowej powstaje mieloblast, który przekształca się kolejno w promielocyt, metamielocyt, a następnie w dany granulocyt.

Leukocyty te są w pewnych ilościach przechowywane w szpiku kostnym i pod wpływem danych czynników uwalniane do krwiobiegu. Procesy zapalne czy martwicze, spożycie pokarmu oraz noradrenalina powodują uwalnianie neutrofilów, a pasożyty czy alergie – eozynofilów.

Do prawidłowego przebiegu procesu leukopoezy potrzebne są witaminy z grupy B.

Omówienie poszczególnych linii rozwojowych układu białokrwinkowego[edytuj | edytuj kod]

Ogólne uwagi[edytuj | edytuj kod]

Wszystkie komórki typu CFU (ang. Colony Forming Unit - komórka formująca kolonie) są do siebie podobne morfologicznie. Dotyczy to także stadiów pośrednich w erytropoezie i trombopoezie.

Powstawanie eozynofili, bazofili i neutrofili określa się zbiorczo mianem granulopoezy.

Eozynofilopoeza[edytuj | edytuj kod]

Poszczególne stadia rozwojowe[edytuj | edytuj kod]

 1. STEM-CELL (komórka macierzysta w szpiku)
 2. CFU-Eo (ang. CFU - Colony Forming Unit)
 3. Mieloblast kwasochłonny
 4. Promielocyt kwasochłonny
 5. Mielocyt kwasochłonny
 6. Metamielocyt kwasochłonny
 7. Eozynofil

Dodatkowe uwagi[edytuj | edytuj kod]

Stadium nr 2 określa się jako komórka progenitorowa.

Stadia od 3 do 6 określa się jako komórki prekursorowe.

Pierwotnie eozynofil opuszcza szpik w postaci pałeczki (będąc jednak już komórką dojrzałą), potem dopiero przyjmuje postać kulistą.

Czynniki stymulujące[edytuj | edytuj kod]

 • czynnik komórek pnia SCF
 • interleukina IL-3
 • czynnik wzrostowy granulocytów - CSF-G
 • interleukina IL-5
 • czynnik wzrostowy linii granulocytów i monocytów - CSF - GM

Bazofilopoeza[edytuj | edytuj kod]

Stadia pośrednie[edytuj | edytuj kod]

 1. STEM-CELL (komórka macierzysta w szpiku)
 2. CFU-Ba (ang. CFU - Colony Forming Unit)
 3. Mieloblast zasadochłonny
 4. Promielocyt zasadochłonny
 5. Mielocyt zasadochłonny
 6. Metamielocyt zasadochłonny
 7. Basofil

Uwagi dodatkowe[edytuj | edytuj kod]

Takie same jak przy eozynopoezie.

Czynniki stymulujące[edytuj | edytuj kod]

 • czynnik komórek pnia SCF
 • interleukiny IL-3 IL-4 i IL-10
 • nerwowy czynnik wzrostowy NGF

Neutrofilopoeza[edytuj | edytuj kod]

Stadia pośrednie[edytuj | edytuj kod]

 1. STEM-CELL
 2. CFU-GM
 3. CFU-G
 4. Mieloblast obojętnochłonny
 5. Promielocyt obojętnochłonny
 6. Mielocyt obojętnochłonny
 7. Metamielocyt obojętnochłonny
 8. Neutrofil

Uwagi dodatkowe[edytuj | edytuj kod]

Linia rozwojowa neutrofili jest na początkowym etapie powiązana z linią rozwojową monocytów. Linie te rozdzielają się dopiero po stadium CFU-GM.

Reszta uwag podobna jak przy eozynofilach.

Czynniki stymulujące[edytuj | edytuj kod]

Rozdzielenie linii rozwojowych monocytów i neutofili w stronę tych drugich jest stymulowane przez:

 • czynnik wzrostowy granulocytów CSF-G
 • czynnik wzrostowy granulocytów i monocytów CSF-GM

Monocytopoeza[edytuj | edytuj kod]

Stadia pośrednie[edytuj | edytuj kod]

 1. STEM-CELL
 2. CFU-GM
 3. CFU-M
 4. Monoblast
 5. Promonocyt
 6. Monocyt
 7. Makrofag (ewentualne stadium występujące wyłącznie w tkankach)

Uwagi dodatkowe[edytuj | edytuj kod]

Linia rozwojowa monocytów jest powiązana z linią rozwojową neutrofili. Obie linie rozdzielają się po stadium CSF-GM i jest to efekt ekspresji cząsteczki CD14, wyróżniającej przyszłą linię monocytów/makrofagów.

Czynniki stymulujące[edytuj | edytuj kod]

 • czynnik wzrostowy granulocytów i makrofagów - CSF-GM
 • czynnik wzrostowy makrofagów - CSF-M
 • interleukina - IL-6

Limfocytopoeza[edytuj | edytuj kod]

Stadia pośrednie[edytuj | edytuj kod]

 1. STEM-CELL
 2. Macierzysta komórka limfopoezy CSF-L

W tym miejscu rozdzielają się linie rozwojowe dla poszczególnych typów limfocytów (B, T i NK)

Limfopoeza NK[edytuj | edytuj kod]

Limfocyty NK powstają bezpośrednio z CSF-L.

Limfopoeza B[edytuj | edytuj kod]

 1. CSF-L
 2. Limfoblast
 3. Duży limfocyt
 4. Limfocyt B
 5. Plazmocyt (stadium występujące wyłącznie w stanach zapalnych i jest istotnym elementem odpowiedzi humoralnej organizmu)

Limfopoeza T[edytuj | edytuj kod]

 1. CSF-L
 2. Limfoblast
 3. Duży limfocyt
 4. Limfocyt T

Uwagi dodatkowe[edytuj | edytuj kod]

Dojrzewanie limfocytów T występuje w grasicy.

Dojrzewanie limfocytów B występuje w węzłach chłonnych.

Limfocyty NK nie podlegają dojrzewaniu w tkankach obwodowych.

Czynniki różnicujące[edytuj | edytuj kod]

Są to białka błonowe, będące markerami dla poszczególnych typów limfocytów.

Dla limfocytów T:

 • CD7
 • CD34
 • CD45

Dla limfocytów B:

 • CD10
 • CD34

Czasami występują jeszcze cząsteczki CD19, CD22, CD38 i CD40.

Dla limfocytów NK:

 • CD16
 • CD56

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Mała Encyklopedia Medycyny. Wyd. piąte. T. II. Warszawa: PWN, 1989. ISBN 83-01-08835-4.
 • Cichocki T., Litwin J.A., Mirecka J., Histologia. Wyd. czwarte poprawione i uzupełnione. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, ​ISBN 978-83-233-2752-3
 • Traczyk W.Z., Fizjologia człowieka w zarysie. Wyd. ósme, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005. ​ISBN 83-200-3161-3

Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.