Liczba Nusselta

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Liczba Nusselta – w termodynamice jedna z liczb podobieństwa. W ośrodku płynnym wyraża ona stosunek szybkości wymiany ciepła w wyniku konwekcji do szybkości wymiany ciepła w wyniku przewodnictwa cieplnego. Liczbę Nusselta definiuje się zwykle jako:

\text{Nu} =\frac {E_{konwekcji}} {E_{przewodzenia}} = \frac{\alpha \cdot d}{\lambda}

gdzie:

Jeśli przepływ ciepła w układzie odbywa się wyłącznie poprzez przewodnictwo (konwekcja nie występuje), liczba Nusselta jest równa 1[1]. Odpowiednikiem liczby Nusselta w procesie wymiany masy jest liczba Sherwooda (Sh)

Wyprowadzenie[edytuj | edytuj kod]

Zestawmy przy ściance prawo Newtona dla strumienia ciepła dla konwekcji (lewa strona poniższego równania) i prawa Fouriera dla przewodnictwa (z prawej):

\alpha (T_w-T_f)=-\lambda\left(\frac{\partial T}{\partial y}\right)_w

gdzie: \alpha to wsp. przenikania ciepła, \lambda to wsp. przewodzenia ciepła, T to temperatura, Tw to temperatura ścianki, Tf to temperatura płynu w nieskończoności. Pochodna temperatury wzięta w nawias z dolnym indeksem 'w' oznacza że jest liczona zaczynając od ścianki w kierunku do niej prostopadłym (y). Równanie jest w [W/m^2] a więc odzwierciedla natężenie strumienia ciepła

Przy ściance (szary kolor) znajduje się cienka warstwa przyległego (nieruchomego, przylepionego) płynu który przewodzi ciepło (\lambda, oraz gradient temperatury od powierzchni ścianki w kierunku płynu), natomiast dalej od ścianki znajduje się ruchomy płyn w którym wymiana ciepła następuje za sprawą konwekcji (\alpha. Tf=temperatura fluidu w nieskończoności, Tw=temperatura ścianki). Ilość ciepła przejęta przez przewodzenie musi być równa ilości ciepła przejętego przez przejmowanie. Czerwona linia to temperatura (pionowa oś) względem odległości od ścianki. Naniesiono czarną linią pochodną temperatury przy ściance. Ta pochodna razy \lambda daje przybliżenie wartości natężenia strumienia ciepła związanego z przewodzeniem. Czerwona krzywa obrazuje jak kształtuje się temperatura w zalezności od odległości od ścianki (która na rysunku załozono że jest chłodniejsza niż płyn w nieskończoności).

Obszar w pobliżu ścianki

Po podzieleniu odpowiednim powyższego równania dostajemy:

\frac{\alpha}{\lambda} =-\frac{1}{(T_w-T_f)}\left(\frac{\partial T}{\partial y}\right)_w

Uzywając dalej teorii podobieństwa, czyli porównoując dwa układy: rzeczywisty oraz jego model, otrzymamy liczbę Nusselta następująco:

Układ rzeczywisty Układ modelowy
\frac{\alpha}{\lambda}=-\frac{\partial T}{\partial y}\frac{1}{T_w-T_f} \frac{\alpha'}{\lambda'}=-\frac{\partial T'}{\partial y'}\frac{1}{T_w'-T_f'}

Definiujemy stałe podobieństwa \alpha:

y'=\alpha_ly \alpha'=\alpha_\alpha\alpha T^'=\alpha_TT
\lambda'=\alpha_\lambda\lambda t^'=\alpha_tt

Podstawiając te zalezności do równania układu modelowego otrzymamy

\frac{\alpha_\alpha}{\alpha_\lambda}\frac{\alpha}{\lambda}=-\frac{1}{\alpha_l}\frac{\partial T}{\partial y}\frac{1}{T_w-T_f}

Z podobieństwa obydwu zjawisk wynika że równania rzeczywiste i modelowe po podstawieniu zmiennych rzeczywistych, powinny być identyczne. Jest to możliwe w sytuacji gdy jedno z nich zostało pomnożone przez skalar. Zatem wspólczynniki zawierajace stałe podobieństwa, musza dawać wartość właśnie tego skalara, zatem musza być sobie równe tj.:

\frac{\alpha_\alpha}{\alpha_\lambda}=\frac{1}{\alpha_l}

zatem dostajemy:

Zależność idem
\frac{\alpha_\alpha\alpha_l}{\alpha_\lambda}=1 \Rightarrow \frac{\alpha l}{\lambda}=\frac{\alpha'l'}{\lambda'}= Nu

Przykładowa normalizacja[edytuj | edytuj kod]

Możemy znormalizować wejściowe równanie, tak aby otrzymać jego postać bezwymiarową dla tego przypadku. Wprowadźmy następujące zmienne bezwymiarowe (z gwiazdką)

Zmienna Jednostka Zakres zmiennych wymiarowych Zakres zmiennych bezwymiarowych
T=T^*(T_w-T_f) [K] T\in [T_w, T_f] T^*\in [\frac{T_w}{T_w-T_f},\frac{T_f}{T_w-T_f}]
y=y^*L [m] y\in [0,L] y^*\in [0,1]

Gdzie L jest wybranym (charakterystycznym) geometrycznym (wymiarowym) parametrem - choć równanie generalnie dotyczyn obszaru od ścianki w nieskońćzoność.

Do wejściowego równania:

\alpha (T_w-T_f)=-\lambda\left(\frac{\partial T}{\partial y}\right)_w

mozmemy podstawić nowe zmienne

\alpha (T_w-T_f)=-\lambda\left(\frac{\partial (T_w-T_f)T^*}{\partial Ly^*}\right)_w

dostając

\alpha (T_w-T_f)=-\frac{(T_w-T_f)}{L}\lambda\left(\frac{\partial T^*}{\partial y^*}\right)_w

po podzieleniu obustronnym przez \frac{(T_w-T_f)}{L}\lambda otrzymamy:

\frac{\alpha L}{\lambda}=-\left(\frac{\partial T^*}{\partial y^*}\right)_w

zatem wejściowe równanie przybierze następującą bezwymiarową postać:

Nu=-\left(\frac{\partial T^*}{\partial y^*}\right)_w

wraz z warunkiem brzegowym (kóry wynika powyższego podstawienia T=T^*(T_w-T_f) oraz tego że dla y=0 ma być T=T_w ):

y=0 \Rightarrow T^*_w=T_w/(T_w-T_f)

gdzie liczba Nusselta jest zdefiniowana jako:

Nu=\frac{\alpha L}{\lambda}

L to głębokość zbiornika, \alpha to wsp. przenikania ciepłą dla wody, \lambda to wsp. przewodzenai ciepła dla wody.

Dostając rozwiazanie T* (czyli rozkład bezwymiarowej temperatury względem odległości od podgrzewanego denka) dla tak postawionego bezwymiarowego równania, możemy przeliczyć ten wynik dla układów podobnych (czyli takich które mogą być opisane tym samym równaniem oraz posiadające taką samą wartość liczby Nusselta. Wówczas wynik dla takiego przypadku będzie jako przez T=T^*(T_w-T_f)

Rozwiązanie - scałkujmy obustronnie równanie bezwymiarowe po dy:

\left.Nu=-\left(\frac{\partial T^*}{\partial y^*}\right)_w\right/\int dy^*

dostając:

T^* = C^* - y^*Nu

gdzie C to stała będąca sumą stałych pojawiających się po lewej i prawej stronie scałkowanego równania.

Uwzględniajac warunek brzegowy na dnie (tj. dla y^*=0 ), mamy:

C = T^*_w

Zatem rozwiazanie równań bezwymiarowych ma postać:

T^* = T^*_w - y^*Nu

Przypisy