Przejdź do zawartości

MRZ

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

MRZ (Machine Readable Zone – Strefa Odczytu Maszynowego) to obszar na różnego rodzaju dokumentach, zawierający zapisane czcionką do odczytu maszynowego (najczęściej OCR-B) dane zawarte w danym dokumencie w sposób skrócony. Celem takiego zapisu jest ułatwienie komputerowego odczytu dokumentu na lotniskach.

Format prezentacji tych danych jest zestandaryzowany przez ICAO Document 9303 (zatwierdzony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO/IEC 7501-1) i dla paszportów (które są dokumentami typu 3) zawierają 2 linie po 44 znaki i są to:

 • nazwisko i imię posiadacza
 • numer paszportu
 • obywatelstwo
 • data urodzenia
 • płeć
 • data ważności paszportu
 • numer identyfikacyjny obywatela

Format[edytuj | edytuj kod]

Paszporty[edytuj | edytuj kod]

W kodowaniu danych mogą być użyte litery alfabetu łacińskiego A-Z, cyfry 0-9 oraz znak < jako separator poszczególnych pól (lub zastępujący spację). Dla paszportu znaczenie poszczególnych pól jest następujące:

Wiersz 1

numer pola znak(i) znaczenie
1 A-Z P, oznacza paszport
2 A-Z typ paszportu (dla krajów, które wydają paszporty różnych typów)
3-5 A-Z kod państwa wydającego dokument wg ISO 3166-1 alpha-3
6-44 A-Z nazwisko, oddzielone od imienia (imion) dwoma separatorami (<<)

Wiersz 2

numer pola znak(i) znaczenie
1-9 A-Z, 0-9 numer paszportu
10 0-9 cyfra kontrolna dla pól 1-9
11-13 A-Z obywatelstwo posiadacza (ISO 3166-1)
14-19 0-9 data urodzenia (RRMMDD)
20 0-9 cyfra kontrolna dla pól 14-19
21 A-Z płeć (M dla mężczyzn, F dla kobiet lub < dla płci nieokreślonej)
22-27 0-9 data ważności paszportu (RRMMDD)
28 0-9 cyfra kontrolna dla pól 22-27
29-42 A-Z, 0-9 numer identyfikacyjny (w polskim paszporcie PESEL nie jest wpisywany)
43 0-9 cyfra kontrolna dla pól 29-42 (może być 0 lub znak "<", jeżeli nie ma numeru identyfikacyjnego)
44 0-9 cyfra kontrolna dla cyfr w polach 1-10, 14-20 i 22-43

Cyfrę kontrolną wylicza się w następujący sposób: każda pozycja ma swoją wartość (dla cyfr wartością są te cyfry, dla liter A-Z liczby 10-35, dla znaku < jest 0). Wartość z każdej pozycji jest mnożona przez swoją wagę – wagi powtarzają się cyklicznie, są to cyfry 7, 3, 1. Po wymnożeniu każdej pozycji przez wagę sumuje się wyniki, a otrzymaną liczbę dzieli przez 10. Cyfrą kontrolną jest reszta z dzielenia przez 10.

Przykład:

Numer paszportu: A  A 1  2  3  4  5  6  7
Wartości pól:  10 10 1  2  3  4  5  6  7
Wagi:      7  3 1  7  3  1  7  3  1
Wynik mnożenia: 70+ 30+ 1+ 14+ 9+ 4+ 35+ 18+ 7 = 188

188 / 10 = 18 reszty 8
Cyfra kontrolna = 8

Niektóre oznaczenia kraju wydającego paszport i obywatelstwa są inne niż ISO 3166-1:

 • D – Niemcy
 • GBD – Brytyjskie terytoria zależne
 • GBN – narodowość brytyjska (za granicą)
 • GBO – Brytyjski Obywatel za granią (?)[1]
 • GBP – Brytyjska osoba chroniona
 • GBS – podmiot brytyjski
 • UNA – agent specjalny ONZ
 • UNK – obywatel Kosowa posiadający paszport wydany przez Tymczasową Misję Administracyjną ONZ w Kosowie
 • UNO – paszport wydany przez ONZ
 • XOM – Suwerenny Zakon Kawalerów Maltańskich
 • XXA – apatryda, na podstawie Konwencji o Statusie Bezpaństwowców z 1954 roku
 • XXB – uchodźca, na podstawie Konwencji o Statusie Uchodźców z 1951 roku
 • XXC – uchodźca, inny niż na podstawie Konwencji
 • XXX – nieustalone obywatelstwo/narodowość

Inne dokumenty podróży (np. dowody osobiste)[edytuj | edytuj kod]

Dane zawarte z MRZ dowodów osobistych ułożone są w 3 liniach po 30 znaków. Używane są, podobnie jak w paszportach, litery A-Z, cyfry 0-9 oraz znak "<".

Wiersz 1

Pole Znak Znaczenie
1 A-Z I, A lub C na oznaczenie dokumentu podróży innego niż paszport
2 A-Z typ
3-5 A-Z kod kraju wydającego dokument
6-14 A-Z, 0-9 Numer dokumentu
15 0-9 cyfra kontrolna dla pól 6-14
16-30 A-Z, 0-9 inne dane, zgodnie z uznaniem państwa wydającego

Dodatkowo, poza kodowaniem ISO 3166-1, jako kod państwa wydającego może być użyte

Wiersz 2

Pole Znak Znaczenie
1-6 0-9 Data urodzenia (RRMMDD)
7 0-9 cyfra kontrolna dla pól 1-6
8 A-Z płeć (M dla mężczyzn, F dla kobiet, < dla płci nieokreślonej)
9-14 0-9 data ważności dokumentu (RRMMDD)
15 0-9 cyfra kontrolna dla pól 9-14
16-18 A-Z obywatelstwo
19-29 A-Z, 0-9 inne (dla posiadaczy dokumentów amerykańskich może to być umieszczony numer ich paszportu)
30 0-9 cyfra kontrolna dla pól 6-30 z 1. wiersza oraz 1-7, 9-15, 19-29 z 2. wiersza

W wierszu 3 umieszczone są nazwisko (nazwiska) i imiona posiadacza w formacie NAZWISKO<<IMIE<<. W przypadku, gdy nazwisko jest dwuczłonowe, oba człony rozdziela znak "<", a gdy ma się 2 imiona to również są one rozdzielone znakiem "<". Dla osoby, która nazywa się Adam Jerzy Bachleda-Curuś, zapis będzie wyglądał BACHLEDA<CURUS<<ADAM<JERZY<<<. Narodowe znaki diakrytyczne są transliterowane na odpowiednie znaki alfabetu łacińskiego. Transliteracja znaków cyrylicy zależy od państwa.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

 1. W wersji anglojęzycznej Wikipedii opisane jako "British Overseas citizen"