Mapa grup strategicznych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mapa grup strategicznych – graficzna interpretacja koncepcji grup strategicznych, będąca jednym ze sposobów analizy sektora.

Grupę strategiczną definiuje się jako grupę przedsiębiorstw, o takim samym podejściu do prowadzenia gry rynkowej, o takiej samej strategii.

Metoda grup strategicznych pozwala zakwalifikować przedsiębiorstwo do jednej z grup strategicznych i na tej podstawie ocenić jego pozycję konkurencyjną. W koncepcji tej walka konkurencyjna toczy się między podmiotami w konkretnej grupie, w przeciwieństwie do ujęcia tradycyjnego, w którym pozycja przedsiębiorstwa, zależy od sytuacji względem wszystkich konkurentów w sektorze.


Przynależność do danej grupy strategicznej, daje możliwość oceny:

 • ilości i wielkości konkurentów w grupie
 • siły oddziaływań między konkurentami w grupie
 • rodzaju strategii stosowanych przez konkurentów
 • atrakcyjności konkretnych grup strategicznych
 • czy grupa strategiczna daje możliwości rozwoju
 • czy inne grupy strategiczne mają większą atrakcyjność i dają większe szanse rozwoju
 • czy jest możliwość wejścia do innych grup i jak wysokie są bariery wejścia
 • obszarów korzyści konkurencyjnych, a więc czynników decydujących o przewadze konkurencyjnej w postaci miejsc na mapie grup strategicznych, dających firmom możliwość rozwoju i uzyskania rentowności
 • miejsc na mapie strategicznej, który nie są w posiadaniu żadnego przedsiębiorstwa, a więc tzw. nisz rynkowych

Metoda grup strategicznych polega na konstrukcji szeregu map, według podstawowego schematu:

 • identyfikacja i opracowanie listy kryteriów (czynników różnicujących poszczególne sektory, stopień ich atrakcyjności i przedsiębiorstwa), przy czym te kryteria powinny silnie różnicować podmioty, powinny być mierzalne i nie mogą być silnie skorelowane
 • stworzenie i narysowanie wielu map strategicznych, z użyciem różnych par kryteriów wybranych z opracowanej listy
 • ujęcie na tej mapie konkurujących przedsiębiorstw i narysowanie wokół nich kół, zgodnych z wielkością udziału firm w danej grupie strategicznej