Przejdź do zawartości

Metoda scenariuszowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Metoda scenariuszowa jest jedną z heurystycznych metod podejmowania decyzji. Opiera się na założeniu, że zdarzeń w przyszłości nie da się przewidzieć z całą pewnością, należy więc przewidzieć i opracować różne "scenariusze" rozwoju obecnej sytuacji. Do każdego wariantu opracowywany jest sposób zachowania w przypadku, gdyby okazał się prawdziwy. Do realizacji przyjmuje się ten wariant, który wydaje się najbardziej prawdopodobny, jeśli jednak nie sprawdzi się, należy skorzystać z jednego z uprzednio przygotowanych rozwiązań alternatywnych.

Metoda scenariuszowa jest często wykorzystywana w przedsiębiorstwach w celu badania zmian, które mogą zajść w makrootoczeniu.

Istnieją cztery metody scenariuszowe:

 • scenariusze możliwych zdarzeń opisują rozwój firmy i jej otoczenia z uwzględnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych.
 • scenariusze symulacyjne opisują otoczenie konkretnego elementu i czynniki mające na niego wpływ.
 • scenariusze stanów otoczenia opisują jak mocny wpływ na firmę będą miały poszczególne czynniki otoczenia oraz szacują jakie jest prawdopodobieństwo, że wystąpią.
 • scenariusze procesów w otoczeniu

Tworzone scenariusze można podzielić ze względu na charakter:

eksploracyjny
budują ciąg zdarzeń począwszy od sytuacji wyjściowej przez logiczny ciąg wydarzeń prowadząc do możliwej przyszłości. Uwzględniają tendencje i trendy dominujące w otoczeniu.
antycypacyjny
przede wszystkim zawierają obraz przyszłości i zmiany, które wpłyną na rzeczywistość w sposób wymagany do osiągnięcia założonego stanu końcowego.

Metody scenariuszowe stosowane w firmach podzielić można na:

 • scenariusze przyszłości firmy
 • scenariusze rozwoju otoczenia firmy

Procedura sporządzania scenariuszy przyszłości firmy zawiera:

 • określenie czemu scenariusz ma służyć
 • ocena sytuacji wyjściowej firmy
 • ocena czynników, które mogą wpłynąć na rozwój firmy
 • określenie potencjału rozwojowego firmy na podstawie zebranych już doświadczeń
 • opisanie możliwych wizji przyszłości firmy i kroków, które wpłyną na te wizje
 • opracowanie planu wykorzystania scenariuszy do budowy przyszłości firmy

Scenariusze rozwoju firmy można podzielić ze względu na model rozwoju:

 • scenariusze szybkiego wzrostu
 • scenariusze wzrostu umiarkowanego
 • scenariusze wzrostu upodobnionego
 • scenariusze ograniczenia działalności

Scenariusze otoczenia firmy opisują tylko kluczowe zmiany jakie tym otoczeniu zajdą. Dotyczą rynku czyli klientów, dostawców, odbiorców, kontrahentów, dostawców a także konkurentów. W dłuższej perspektywie czasu scenariusze otoczenia mogą opisywać sytuację polityczną, prawną, społeczną, technologiczną w kontekście kraju jak również otoczenia międzynarodowego.

Scenariusze otoczenia firmy można podzielić ze względu na rodzaje:

 • scenariusze rozwoju rynku i klientów
 • scenariusze dotyczące głównych konkurentów
 • scenariusze dotyczące dostawców
 • scenariusze dotyczące producentów
 • scenariusze dotyczące sytuacji politycznej, ekonomicznej, technologicznej itd.

Ostatecznym podziałem scenariuszy firmy i jej otoczenia może być ich wersja:

 • optymistyczna opierająca się na pozytywnych trendach
 • pesymistyczna opierająca się na negatywnym wpływie otoczenia
 • niespodziankowa opierająca się na trendach najmniej prawdopodobnych
 • najbardziej prawdopodobna opierająca się na tych trendach (pozytywnych i negatywnych), których prawdopodobieństwo wystąpienia jest największe

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]
 • metoda delficka
 • Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004.