Moc znamionowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Moc znamionowa (ang. nominal power) – jest to wartość znamionowa mocy, przy której urządzenie pracuje prawidłowo i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Wartość ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce znamionowej zamocowanej na obudowie urządzenia razem z innymi parametrami istotnymi dla pracy danego urządzenia. Zazwyczaj oznaczana jest symbolem PN i podawana w watach (W) lub koniach mechanicznych (KM).

Moc znamionowa rezystora[edytuj | edytuj kod]

Moc znamionowa rezystora jest to największa dopuszczalna moc wydzielana na rezystorze w czasie pracy ciągłej przy temperaturze otoczenia mniejszej niż +70 °C (dla niektórych typów +40 °C).

Wartości mocy znamionowej są znormalizowane. Odpowiedni szereg posiada następujące wartości – 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2 W itd.

Moc znamionowa zasilacza[edytuj | edytuj kod]

Moc znamionowa zasilacza jest to moc, którą zasilacz może dostarczać w sposób ciągły przy jednoczesnym zachowaniu pełnej wydajności i wszystkich parametrów zawartych w katalogu i dopuszczeniach bez przekroczenia dozwolonej temperatury.

Moc znamionowa silnika[edytuj | edytuj kod]

Moc znamionowa silnika jest to moc użyteczna, wydawana na wale silnika. W przypadku silników elektrycznych zaprojektowanych do pracy dorywczej lub przerywanej określa się kilka różnych wielkości mocy znamionowych – zależnie od przyjętego cyklu pracy i cyklu postoju silnika. Dla silników elektrycznych wyróżnia się także moc czynną znamionową pobieraną, w przypadku silników trójfazowych wyrażaną wzorem:

P_{1N}=\sqrt3 U_{1N} I_{1N} \cos\varphi_{N}

gdzie: P1N – moc czynna, U1N – napięcie, I1N – natężenie prądu, \varphi_{N} – kąt przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem i prądem,

oraz moc na wale, wynoszącą:

 P_{MN}= P_{1N} \eta = M_{MN} \omega_{n}

gdzie: η – sprawność silnika, PMN – moc mechaniczna na wale, ωn – prędkość kątowa znamionowa [rad/s]; ω= π nn/30; nn – prędkość obrotowa znamionowa[obr/min]

Moc mechaniczna na wale silnika jest wyrażona w kilowatach [kW] i powinna się znajdować na tabliczce znamionowej.
W krajach anglosaskich zamiast kilowatów używane są jednostki: konie mechaniczne (ang. horse power) [HP], które czasem są oznaczane indeksem „i” (ang. imperial) – czyli: HPi.

Relacja między jednostką konia mechanicznego umieszczonego na tabliczce znamionowej silnika elektrycznego a kilowatem jest następująca:

 1 HP_{i}= 0,746 kW

Należy zwrócić uwagę, że konie mechaniczne na tabliczkach znamionowych silników nie są koniami mechanicznymi metrycznymi, używanymi w Europie do określania mocy urządzeń mechanicznych (np. mocy silników spalinowych). Koń mechaniczny metryczny jest oznaczany w Europie jako [KM], natomiast Amerykanie opisują go często jako HPm.

Relacja między koniem mechanicznym metrycznym a kilowatem jest następująca:

 1 HP_{m}= 0,736 kW