Moment statyczny pola

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Momentem statycznym figury płaskiej względem dowolnej osi nazywamy sumę iloczynów powierzchni pól częściowych Ai i odległości ri ich środków geometrycznych od tej osi lub po zsumowaniu iloczyn pola powierzchni A tej figury i odległości r0 jej środka geometrycznego od tej osi.

Momenty statyczny pola figury płaskiej w układzie kartezjańskim względem osi x, y określamy wzorami:

Położenie środka geometrycznego tej figury określa się związkiem:

Moment statyczny pola figury płaskiej obliczany względem osi przechodzącej przez środek geometryczny (dla ), jest równy zeru. Wartość momentu statycznego może przyjmować wartości zarówno dodatnie jak i ujemne.