Należności krótkoterminowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Należności krótkoterminowe - należności, które są generalnie wymagane w terminie poniżej 12 miesięcy (są od tej reguły jednak wyjątki - np. należności z tytułu dostaw i usług).

Pojęcie należności definiowane są legalnie przez ustawę o rachunkowości w sposób negatywny, jako te należności, które nie są długoterminowymi.

Do należności krótkoterminowych zalicza się wszystkie należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności wymagalne w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Jak zaznaczyliśmy wyżej, w bilansie przygotowanym zgodnie z polskim przepisami, występuje tu wyodrębniona grupa - należności od odbiorców o terminie spłaty powyżej 12 miesięcy. Jest ona istotna z punktu widzenia ewentualnej analizy finansowej, należności tych nie można bowiem potraktować jako aktywów płynnych (czyli takich, które szybko można zamienić na gotówkę).