Przejdź do zawartości

Odzysk

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Odbiór odpadów gabarytowych w Tomaszowie Mazowieckim, w województwie łódzkim

Odzysk – wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Pojęcie odzysku jest zatem szersze od pojęcia recyklingu, obejmuje np. także spalanie odpadów w spalarniach odpadów komunalnych.

Procesy odzysku[edytuj | edytuj kod]

Kontenery gniazdowe do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Politechniki Gdańskiej
 • R1 – Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii
 • R2 – Odzysk/regeneracja rozpuszczalników
 • R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)[a]
 • R4 – Recykling lub odzysk metali i związków metali
 • R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych[b]
 • R6 – Regeneracja kwasów lub zasad
 • R7 – Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń
 • R8 – Odzysk składników z katalizatorów
 • R9 – Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów
 • R10 – Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska
 • R11 – Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
 • R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11[c]
 • R13 – Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Pozycja obejmuje również zgazowanie i pirolizę z wykorzystaniem tych składników jako odczynników chemicznych.
 2. Pozycja obejmuje oczyszczanie gruntu prowadzące do odzysku gruntu i recykling nieorganicznych materiałów budowlanych.
 3. Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1–R11

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]