Oleje odpadowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Oleje odpadowe, oleje zużyte lub oleje przepracowane, Olejami tymi nazywa się „...wszelkie, oparte na składnikach mineralnych, oleje smarownicze lub przemysłowe, które są już niezdatne do wykorzystania zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, w szczególności oleje do silników spalinowych i skrzyni biegów, a także mineralne oleje smarownicze, oleje do turbin i olei hydraulicznych...." Do olejów odpadowych zalicza się zarówno te produkty olejowe, które były eksploatowane w różnego typu urządzeniach, jak i te, które nie były używane, a zmiana ich pierwotnych właściwości ma związek z nieprawidłowym magazynowaniem, transportem lub procesem starzenia.

Skład chemiczny[edytuj | edytuj kod]

Skład chemiczny oleju odpadowego zależy od rodzaju zużytych olejów, źródła pochodzenia poszczególnych składników olejów bazowych, przemian fizykochemicznych, jakim one ulegały w czasie eksploatacji, oraz od możliwych zanieczyszczeń podczas zbiórki i magazynowania olejów zużytych. Całkowitą ilość zanieczyszczeń i domieszek w olej przepracowanym szacuje się na 20 – 30% mas. Składają się na nie:

  • woda – do 10% mas.,
  • niespalone paliwo – do 10% mas.,
  • produkty zużycia mechanicznego, sole i tlenki metali do 0,5% mas.

Transport i przemysł[edytuj | edytuj kod]

Transport i przemysł zużywają duże ilości olejów smarowych, które po procesie eksploatacji stają się olejami odpadowymi. Oleje te zalicza się w wielu krajach, w tym również w Polsce do odpadów niebezpiecznych. Na polski rynek trafia co roku 200 – 300 tys. ton olejów świeżych, z czego część, określona jako potencjał zbiórki, powinna być selektywnie zebrana i poddana regeneracji. Niezależnie od skażenia środowiska nowymi środkami smarowymi i technologicznymi ocenia się, że w Polsce rocznie przedostaje się do środowiska ponad 90 tys. ton olejów przepracowanych. Jest to odpad masowy, mało podatny na biodegradację. Konieczność zbiórki i zagospodarowania olejów przepracowanych jest w pełni uzasadniona potencjalnym zagrożeniem gleby, atmosfery i wód gruntowych, gdyż w przeciwnym wypadku oleje te mogą przedostać się do środowiska. Szacuje się, że 1 kg oleju przepracowanego może spowodować niezdatność do użycia nawet 5 mln litrów wody pitnej, a niewłaściwie spalonego – emisję tlenków metali ciężkich, dioksyn i furanów. Oleje przepracowane mogą jednak stanowić również surowiec alternatywny, cenny z ekonomicznego punktu widzenia.

Oleje odpadowe[edytuj | edytuj kod]

Oleje odpadowe należą do grupy odpadów niebezpiecznych. Ustawa o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) z 2001 roku definiuje odpad niebezpieczny, jest to odpad „...który ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny oraz specyficzne właściwości stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, względnie środowiska...”. Oleje te podlegają procesowi odzysku i regeneracji.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • J. Magiera, Rerafinacja olejów przepracowanych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.