Operacjonalizacja problemu badawczego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Operacjonalizacja problemu badawczego jest najobszerniejszym etapem przygotowania badań.

Obejmuje ona następujące kroki:

  • rozstrzygnięcia dotyczące pojęć i ich zdefiniowania
  • dobór i zdefiniowanie wskaźników i zmiennych
  • wskazanie zbiorowości, w której będą realizowane badania i dokonanie w niej zwiadu terenowego
  • decyzja co do wykorzystywanych metod i technik badawczych i wybór bazy źródłowej
  • decyzja co do zasady analizy uzyskanego materiału empirycznego

Operacjonalizacja jest bardzo ważną częścią procesu badawczego. Podjęte w jej ramach decyzje bezpośrednio rzutować będą na wyniki badań.