Outsourcing sprzedaży

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Outsourcing sprzedaży to sposób, w jaki firma może organizować sprzedaż swoich produktów lub usług, wydzielając proces poza organizację, realizuje go za pomocą strony trzeciej. Wykorzystanie firm outsourcingowych w celu poprawy wielkości sprzedaży, zwalnia zlecającego z konieczności zarządzania działem sprzedaży. Firma, która podejmuje się outsourcingu, jest zazwyczaj wynagradzana w oparciu o wyniki sprzedaży, które generuje, co tworzy korzystną relację jedności celów dla obu stron umowy outsourcingowej.

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Pełny „outsourcing sprzedaży” jest obserwowany, gdy firmy angażują kompletne zewnętrzne działy sprzedaży spoza swojej organizacji. Różnica względem klasycznej organizacji sprzedaży polega na tym, że model biznesowy oparty o outsourcing, zwykle uwzględnia dzielenie ryzyka z outsourcerem, istnieją również modele, w których zleceniobiorca jest opłacany za wykonywane czynności, nie jedynie za ich wynik – koszty generowane są wówczas tak jak w przypadku wewnętrznego działu handlowego. Przewagą firmy outsourcingowej jest szybkość, elastyczność i doświadczenie[1].

Pełny outsourcing sprzedaży różni się np. od telemarketingu tym, że wymaga zapewnienia personelu sprzedaży o określonych umiejętnościach dla dedykowanej kampanii sprzedażowej. Zazwyczaj managerowie są częścią zespołu, który może obejmować również telemarketing, marketing, a także zapewniać narzędzia, organizację i zarządzanie sprzedażą.

Outsourcer jest odpowiedzialny za wyniki sprzedaży i reprezentowanie marki klienta. W przypadku klienta końcowego, zespół sprzedaży koncentruje się na sprzedaży jedynie produktu/ów, nie posługuje się marką firmy świadczącej usługę outsourcingu sprzedaży (swojego właściwego pracodawcy). Firma outsourcingowa jest w istocie rozszerzeniem klienta, ale odpowiada za wszystkie operacje związane bezpośrednio ze sprzedażą, często początkowy model sprzedaży i wsparcie szkoleniowe produktu / usługi jest organizowane przez zleceniodawce usługi outsourcingu.

Cel outsourcingu sprzedaży[edytuj | edytuj kod]

Celem organizacji sprzedaży na zewnątrz przedsiębiorstwa jest zapewnienie potrzebnych zasobów, bez przekazywania prawa własności do oferowanych produktów.

Jedną z metod organizacji sprzedaży, szczególnie kiedy produkcja ma charakter sezonowy lub jest okazyjna/wywoływana na zamówienie, jest zastąpienie lub uzupełnienie zasobów wewnętrznych zasobami pochodzącymi od organizacji zewnętrznej.

Korzyści[edytuj | edytuj kod]

W założeniu outsourcing winien być tańszym rozwiązaniem niż wewnętrzny dział sprzedaży, ale nie jest to regułą. Porównanie kosztów obu rozwiązań jest trudne. Niemniej zastąpienie kosztów stałych kosztami zmiennymi jest przejrzyste i dlatego atrakcyjne dla zarządzających budżetem[2].

Dodatkowo w przeciwieństwie do innych form outsourcingu, główne zalety outsourcingu sprzedaży w większości przypadków nie wynikają z oszczędności kosztów, ale ze zwiększenia przychodów lub zapewnienia szybkości reakcji lub elastyczności obsługi klientów.

Uzasadnienie biznesowe dla outsourcingu sprzedaży powinno również uwzględniać koszt kontroli kontraktu. Trudności w pomiarze związku między działalnością sprzedażową a wynikami sprzedaży prowadzą do preferowania dla etatowych sprzedawców[3]. Jednak problemy wewnętrznie zorganizowanej sprzedaży są często takie same, a zatrudnienie wewnętrzne ma wiele innych wad korporacyjnych, które nie występują przy zasobach zewnętrznych.

Niektóre firmy mogą wybierać outsourcing sprzedaży jako środek dostępu do najlepszych umiejętności sprzedaży[1].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b E. Anderson, B. Trinkle, Outsourcing the Sales Function: The Real Costs of Field Sales, 2005.
  2. B. Rogers, „An exploratory study of the make-or-buy decision in pharmaceutical sales”. Journal of Medical Marketing, 2009.
  3. S. Albers M.Krafft, Relative Explanatory Power of Agency Theory and Transaction Cost Analysis in German Salesforces, 2004.