Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie – polskie towarzystwo naukowe, którego celem jest "rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i budzenie zainteresowania tymi dyscyplinami wśród ogółu społeczeństwa katolickiego", założone w 1924.

Historia[edytuj | edytuj kod]

PTT zostało założone 23 lutego 1924 we Lwowie pod nazwą "Polskie Towarzystwo Teologiczne", z inicjatywy profesorów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Jana Kazimierza, prowadziło działalność wydawniczą i odczytową, od 1924 przejęło wydawanie pisma Przegląd Teologiczny, od 1931 przemianowanego na Collectanea Theologica, posiadało oddziały w Poznaniu, Katowicach, Przemyślu, Tarnowie, Lublinie na Wydziale Teologii KUL (1924), Warszawie (1926), Wilnie (1927), Pelplinie, Płocku (1930), a następnie w Krakowie, Częstochowie, Kielcach, Łucku i Sandomierzu (do 1933). W 1928, 1933 i 1938 odbyły się trzy zjazdy ogólne członków PTT.

Po II wojnie światowej rozpoczęło działalność pod obecną nazwą, wydaje pismo Ruch Biblijny i Liturgiczny, do 1975 było wydawcą Collectanea Theologica, w latach 1969-1992 wydawało także Analecta Cracoviensia. W ramach towarzystwa działa 13 sekcji specjalistycznych (biblijna, filozoficzna, apologetyczno-religioznawcza, dogmatyczna, historyczna, teologii moralnej, homiletyczna, socjologiczno-pastoralna, liturgiczna, teologii życia wewnętrznego, misjologiczna, prawa kanonicznego, sztuki sakralnej), dwa studia (Studium Syndonologiczne, Zespół Heraldyki Kościelnej) i 7 oddziałów terenowych (w Częstochowie, Przemyślu, Katowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej, Tuchowie, Tarnowie i Rzeszowie) oraz sekcja wydawnicza, w ramach której działa Wydawnictwo UNUM. W 1976 liczyło 1049, w 2003 520, w 2013 903 członków.

Władze PTT[edytuj | edytuj kod]

Prezesi[edytuj | edytuj kod]

Sekretarze generalni[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]