Postać normalna (bazy danych)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Postać normalna – postać relacji w bazie danych, w której nie występuje redundancja (nadmiarowość), czyli powtarzanie się tych samych informacji. Doprowadzenie relacji do postaci normalnej nazywa się normalizacją (lub dekompozycją) bazy danych.

Rozróżniane postacie normalne[edytuj | edytuj kod]

Pierwsza postać normalna (1NF)[edytuj | edytuj kod]

Relacja jest w pierwszej postaci normalnej, jeśli:

 • opisuje jeden obiekt,
 • wartości atrybutów są elementarne (atomowe, niepodzielne) – każda kolumna jest wartością skalarną (atomową), a nie macierzą lub listą czy też czymkolwiek, co posiada własną strukturę[1],
 • nie zawiera kolekcji (powtarzających się grup informacji)
 • kolejność wierszy może być dowolna (znaczenie danych nie zależy od kolejności wierszy).

Tabela przed normalizacją[edytuj | edytuj kod]

Płeć Imię
Męska Jan, Piotr, Zenon
Żeńska Anna, Maria, Zofia

Pierwsza postać normalna[edytuj | edytuj kod]

Płeć Imię
Męska Jan
Męska Piotr
Męska Zenon
Żeńska Anna
Żeńska Maria
Żeńska Zofia

Właściwości, które muszą zaistnieć w 1 formie:

 1. Jest zdefiniowany klucz relacji.
 2. Wszystkie atrybuty niekluczowe są w zależności funkcyjnej od klucza.

Druga postać normalna (2NF)[edytuj | edytuj kod]

Relacja jest w drugiej postaci normalnej wtedy i tylko wtedy, gdy jest w I postaci normalnej i żadna kolumna niekluczowa nie jest częściowo funkcyjnie zależna od jakiegokolwiek klucza potencjalnego.

Przykład tabeli „Pracownicy” przed normalizacją

Imię Nazwisko Płeć Stanowisko Stawka za godzinę
Antoni Anonim Męska Stolarz 10 zł
Natalia Niewiadoma Żeńska Sekretarka 20 zł
Alina Enigma Żeńska Sekretarka 20 zł

Klucz potencjalny składa się tu z dwóch pól: "Imię" oraz "Nazwisko". Przy założeniu, że każde imię ma przypisaną jedną płeć, czyli, że płeć zależy tylko od jednego z atrybutów klucza potencjalnego, tabela nie spełnia warunków na drugą postać normalną.

Przykład tabeli „Pracownicy” po normalizacji do 2NF

Imię Nazwisko Stanowisko Stawka za godzinę
Antoni Anonim Stolarz 10 zł
Natalia Niewiadoma Sekretarka 20 zł
Alina Enigma Sekretarka 20 zł

Każdy atrybut niekluczowy zależy od całego klucza potencjalnego.

Nowa tabela „Płeć imienia” po normalizacji[edytuj | edytuj kod]

Imię Płeć
Antoni Męska
Natalia Żeńska
Alina Żeńska

Trzecia postać normalna (3NF)[edytuj | edytuj kod]

Relacja jest w trzeciej postaci normalnej wtedy i tylko wtedy, gdy jest w II postaci normalnej i żaden atrybut niekluczowy nie jest zależny funkcyjnie od innych atrybutów niekluczowych[1].

Przykład tabeli „Pracownicy” przed normalizacją[edytuj | edytuj kod]

Imię Nazwisko Stanowisko Stawka za godzinę
Antoni Anonim Stolarz 10 zł
Natalia Niewiadoma Sekretarka 20 zł
Alina Enigma Sekretarka 20 zł

Klucz potencjalny składa się tu z dwóch pól: "Imię" oraz "Nazwisko". Oba atrybuty niekluczowe: "Stanowisko" oraz "Stawka za godzinę" są zależne od całego klucza potencjalnego- tzn. dany pracownik ma przyporządkowane jedno stanowisko i jedną stawkę godzinową.

Jeśli założymy, że każde stanowisko jest tak samo płatne, to wartości w kolumnie „Stawka za godzinę” są zależne jedynie od pola „Stanowisko”, a tylko pośrednio od klucza potencjalnego. Prowadzi to do powtarzania się wartości „20 zł”, co powoduje redundancję (nadmiarowość danych). Może to też prowadzić do anomalii i niespójności danych, gdy np. pani Alinie zmienimy stawkę na 25 zł, a zapomnimy zmienić stawki drugiej sekretarce, pani Natalii.

Sprowadzenie do III postaci normalnej będzie polegać na przeniesieniu stawek do osobnej tabeli, a w tabeli pracowników pozostawienie jedynie nazwy stanowiska.

Tabela „Pracownicy” po normalizacji[edytuj | edytuj kod]

Imię Nazwisko Stanowisko
Antoni Anonim Stolarz
Natalia Niewiadoma Sekretarka
Alina Enigma Sekretarka

Tabela „Stawki godzinowe” po normalizacji[edytuj | edytuj kod]

Stanowisko Stawka
Stolarz 10 zł
Sekretarka 20 zł

Postać normalna Boyce’a-Codda (BCNF lub 3.5NF)[edytuj | edytuj kod]

W tej postaci zależności funkcyjne muszą mieć następującą postać: jeżeli X → A i atrybut A nie jest zawarty w X, to X jest kluczem lub zawiera klucz.

Czwarta postać normalna (4NF)[edytuj | edytuj kod]

Relacja jest w czwartej postaci normalnej, jeżeli zbiór atrybutów X określa wartościowo Y, to zachodzi jeden z następujących warunków (trywialne zależności wielowartościowe)

 • Y jest puste lub zawiera się w X,
 • suma zbiorów X i Y jest pełnym zbiorem atrybutów,
 • X zawiera klucz.

Ponadto 4NF zachodzi wówczas gdy:

 • spełnione są warunki BCNF
 • istnieją nietrywialne zależności gdzie Y wynika z X, X i Y są rozdzielne oraz X jest kluczem.

Czwarta i piąta postać normalna są w zasadzie używane wyłącznie przy okazji rozważań teoretycznych.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Ullman i Wisdom 2011 ↓, s. 112.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Jeffrey D. Ullman, Jennifer Wisdom: Podstawowy kurs systemów baz danych. Helion, 2011. ISBN 83-246-3224-7. (pol.).