Prawa językowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prawa językowe lub językowe prawa człowieka to prawa człowieka dotyczące indywidualnego i grupowego prawa do wyboru języka lub języków do komunikacji, zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej, bez względu na pochodzenie narodowe, etniczne albo liczbę osób posługujących się językiem na danym terytorium.

Prawa językowe realizowane są przez działania prawne, administracyjne oraz sądowe, a także edukację i media dostępne w języku dowolnie wybranym przez osoby zainteresowane.

Językowe prawa człowieka są gwarantowane przez prawo międzynarodowe - m.in. przez Powszechną Deklarację Praw Językowych, Europejską Kartę Języków Regionalnych i Mniejszościowych oraz Konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych.