Edukacja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zobacz też: „Edukacja” – targi edukacyjne w Katowicach; „Edukacja” – szkoła wyższa we Wrocławiu.

Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie') – pojęcie związane z rozwojem umysłowym i wiedzą człowieka, stosowane w następujących znaczeniach:

Edukacja miała szczególne znaczenie w starożytności, zwłaszcza w polis greckich. W XV wieku dzięki wynalazkowi druku nastąpił rozwój oświaty, od tego czasu do edukacji używano książek drukowanych.

Formy edukacji[edytuj]

W procesie uczenia się można wyróżnić pięć form edukacji:

  • edukację formalną (albo szkolną) – która ma miejsce na etapie edukacji szkolnej, w trakcie studiów oraz w ramach różnego typu szkoleń. Zazwyczaj jest to proces prowadzący do uzyskania dyplomów, certyfikatów czy zaświadczeń, oparty na określonej strukturze i organizacji nauki i jej metodologii i metodyki,
  • edukację nieoficjalną – która zazwyczaj ma miejsce obok oficjalnego procesu nauczania bądź szkolenia, ale zazwyczaj nie prowadzi do uzyskania w sposób sformalizowany certyfikatów i dyplomów. Tego typu uczenie się obecne jest w miejscu pracy albo w ramach aktywności organizacji społeczeństwa obywatelskiego (np. organizacji pozarządowych, młodzieżowych, związków zawodowych, klubów sportowych). Tego typu aktywności edukacyjne mogą kreować także same osoby uczące,
  • edukację nieformalną – którą można ogólnie opisać jako trwający przez całe życie proces kształtowania się postaw, wartości, umiejętności i wiedzy na podstawie różnych doświadczeń oraz wpływu edukacyjnego otoczenia (rodziny, znajomych, środowiska pracy, zabaw, rynku) oraz oddziaływania mass mediów. Przykładem mogą tu być m.in. różnego rodzaju edukacyjne konkursy, projekty, filmy, słuchowiska, gry multimedialne i symulacyjne, a także edukacja rozrywkowa, w które angażuje się konkretna osoba,
  • samoedukacja - jest formą wzbogacania swojej wiedzy w sytuacji, gdy aktualna edukacja nie spełnia oczekiwań danej jednostki lub gdy została już zakończona w wyniku edukacji formalnej[1].
  • edukację akcydentalną (ad hoc) – wynikającą z codziennych sytuacji, które wydarzyły się niespodziewanie i nie były zaplanowane, ale były źródłem cennej wiedzy lub doświadczenia.

Zależności[edytuj]

Głównie (51%) wzrost czasu edukacji matek zmniejsza śmiertelność wśród dzieci[2].

W Polsce osiągane wykształcenie zależy w znacznym stopniu od wykształcenia rodziców. Gdy przynajmniej jedno z rodziców skończyło wyższą uczelnię, to szanse uzyskania wykształcenia wyższego wynoszą 73 procent. Szanse te maleją, gdy rodzice nie mają wykształcenia wyższego. Jeśli jedno z rodziców ma co najwyżej wykształcenie średnie ogólne, to szanse skończenia studiów kształtują się na poziomie 34 procent, czyli dwukrotnie niższym. Minimalne są szanse osób, których rodzice mają jedynie wykształcenie podstawowe. Jedynie kilka procent z nich może liczyć na to, że uda im się ukończyć wyższą uczelnię[3].

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

  1. Samoedukacja w praktyce, czyli skąd czerpać wiedzę? | Michalpasterski.pl. [dostęp 2015-08-28].
  2. Mark Fischetti. Ucz się matko, ucz. „Świat Nauki”. nr. 8 (240), s. 76, sierpień 2011. Prószyński Media. ISSN 0867-6380. 
  3. Instytut Badań Edukacyjnych „Raport o stanie edukacji 2010”