Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – dokument przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku, stanowiący krajową implementację polityki spójności Unii Europejskiej w zakresie wzrostu innowacji i działań badawczych. Program w całości będzie realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. POIR to jeden z 6 programów krajowych, które realizowane będą na terytorium całej Polski. Zgodnie z Umową Partnerską, alokacja środków na POIR wynosi 8 614,1 mln euro[1].

Beneficjenci programu:

Cele[edytuj | edytuj kod]

Program koncentruje się na przedsięwzięciach powiązanych z budową gospodarki opartej na wiedzy, konkurencyjnego sektora nauki oraz efektywnych instytucji otoczenia biznesu umożliwiających inteligentny rozwój gospodarczy kraju. Jego cele to:

  • wsparcie podmiotów gospodarczych w sektorze innowacji i działań badawczych,
  • podniesienie jakości badań naukowych i prac rozwojowych,
  • zwiększenie stopnia przystosowania jednostek do warunków gospodarki rynkowej,
  • zwiększenie umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych.

Osie priorytetowe[edytuj | edytuj kod]

  • Oś priorytetowa 1: Wsparcie dla prac B+R
  • Oś priorytetowa 2: Wsparcie innowacji
  • Oś priorytetowa 3: Wsparcie otoczenie i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw
  • Oś priorytetowa 4: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
  • Oś priorytetowa 5: Pomoc techniczna[2]

Poddziałanie 1.1.1[edytuj | edytuj kod]

Poddziałanie 1.1.1 (tzw. szybka ścieżka) to jeden z podprogramów PO IR, który ma na celu zwiększenie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności polskich towarów i usług, efektywniejsze wdrażanie ich na rynki zagraniczne, jak również zwiększenie eksportu krajowych towarów.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]